Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tauragės kurjeris: socialinių globos namų pertvarka įsibėgėja

Padiskutuoti apie socialinių įstaigų pertvarką į Tauragę atvyko gausus būrys Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų.

Tauragėje, Marių gatvėje, įkurtuose grupinio gyvenimo namuose padedami personalo gyvena 10 neįgaliųjų, kurie iki tol gyveno Adakavo socialinės globos namų padalinyje Tauragėje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, Tauragės rajone iš viso reikėtų 7–8 tokio tipo namų. Tauragėje lankęsi šios ministerijos atstovai socialinių institucijų vadovams skyrė užduotį pagalvoti, kas tokius namus kurs.

Globos institucijose – kuo mažiau globotinių

Ne vienerius metus aukščiausių šalies institucijų puoselėti planai, kad socialinės globos įstaigų gyventojai, turintys protinę ar psichikos negalią, būtų integruoti į savarankišką gyvenimą, juda į priekį. Išties tolsta laikai, kai buvo įprasta protinę ar psichikos negalią turinčius žmones įkurdinti įstaigose kur nors kuo toliau nuo visuomenės. Ir nors dalis visuomenės dar baiminasi tokių neįgaliųjų kaimynystės, vis garsiau kalbama, kad socialinės globos namų gyventojai turi būti perkelti į savarankiško ar grupinio gyvenimo namus arba gyventi vadinamajame apsaugotame būste. Kad skaitytojams būtų aiškiau – gyvendami apsaugotame būste šie žmonės būtų prižiūrimi minimaliai, daugiau dėmesio būtų skiriama žmonėms, gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose, o gyvenantieji grupinio gyvenimo namuose, tokiuose, kokie įkurti Tauragėje, būtų prižiūrimi ištisą parą.

Susitikti su Tauragės, Pagėgių, Jurbarko savivaldybių vadovais bei socialinių įstaigų atstovais ir pakalbėti apie situaciją bei ateities planus į Tauragę atvyko gausus būrys svečių – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento, taip pat darbo grupės dėl regioninės pertvarkos planų vadovė Violeta Toleikienė, šio departamento Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis, Neįgaliųjų reikalų departamento vadovė Asta Kandratavičienė ir kiti. Susitikime dalyvavo ir pertvarkos procesų ekspertė Tauragės, Šilutės ir Šakių rajonuose Marijona Janavičienė.

Prieš atvykdami į susitikimą Tauragės rajono savivaldybėje svečiai iš ministerijos apsilankė Marių gatvėje veikiančiuose grupinio gyvenimo namuose, kur padedami personalo nuo gegužės gyvena 10 neįgaliųjų.

Tauragėje – daug paslaugų neįgaliesiems

Socialinės aprėpties departamento vadovė V.Toleikienė savo pasisakymą pradėjo nuo pertvarkos Adakavo globos namuose. Šiuose namuose gyvena 212 žmonių, 72 jų – su sunkia proto ar psichikos negalia. 33-ims nustatytas nuolatinės slaugos, 75-iems – nuolatinės priežiūros poreikis.

Anot V.Toleikienės, apžvelgus bendrą situaciją, Tauragėje teikiama nemažai paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimų nariams.

– Mums iš Vilniaus atrodo, kad Tauragės gyventojams lengviau kvėpuoti, nes čia turite daug paslaugų neįgaliesiems, – sakė V.Toleikienė.

Tauragei reikia 7–8 bendruomeninių namų

Pasak V.Toleikienės, Lietuvoje nėra patvirtintų normatyvų, kiek reikia bendruomeninių gyvenimo namų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal pačių išvestą formulę apskaičiavo, kad Šilalės ir Jurbarko rajonuose reiktų po 4–5, Pagėgiuose 1–2, o Tauragės rajone 7–8 bendruomeninių gyvenimo namų neįgaliesiems, turintiems protinę ar psichinę negalią. Vienuose grupinio gyvenimo namuose galėtų gyventi ne daugiau kaip dešimt žmonių. Kuri institucija pasiryš kurti tokius namus – namų darbai Tauragei. Esą nebūtinai tai turi būti savivaldybės įstaigos, galbūt – ir nevyriausybinės organizacijos. Tačiau pirma reikia analizės apie tai, koks yra poreikis.

Viešnia ragino paskubėti:

– Kai tortą pjaustai, pirmieji gabaliukai įprastai būna didesni, o kai supranti, kad blogai pjaustai, kiti jau būna mažesni.

Susirinkusieji teiravosi apie gyvenamųjų namų įsigijimą, tvirtino, kad sudėtinga tokius rasti –užmiestyje negalima, medicinos ir užimtumą galinčios suteikti įstaigos turi būti lengvai pasiekiamos.

Įstaigoms teks keisti profilį

V.Toleikienė į Tauragę atvežė svarbią žinią: nuo 2019 metų sausio į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigas galės patekti tik tie žmonės, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis, nuo 2030 metų numatoma nebepriimti naujų žmonių, kuriems nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai, institucinei ilgalaikei socialinei globai į jokias socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis iškart paklausė, o kas tuomet bus su Adakavo socialinės globos namais, į kuriuos investuota daug lėšų. Viešnia atsakė, kad įstaigai teks keisti veiklos pobūdį.

Pasinaudodamas proga meras S.Mičiulis ministerijos atstovams priminė, kad tebelaukia atsakymo dėl vaikų darželio grupių steigimo atlaisvintame vaikų globos namų „Šaltinėlis“ korpuse, kadangi globos namai rekonstruoti iš paramos fondų lėšų.