Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UTENOJE STEIGIAMI TRETIEJI BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI

000x642Utenos rajono savivaldybė, vykdydama nuoseklų perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, steigia jau trečiuosius bendruomeninius vaikų globos namus.

Apie pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje“ steigiamus namus be tėvų globos likusiems vaikams bei apie Utenos rajono savivaldybės pastangas minėtiems vaikams sukurti palankią – šeimos – aplinką kalbame su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Dalia Vitkauskiene.

Kada buvo įsteigti pirmieji bendruomeniniai globos namai ir kiek juose šiuo metu gyvena vaikų?

Pirmiausia reikia pasakyti, kad Utenos rajono savivaldybėje veikia nuoseklaus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m., dalis.

Pertvarkos tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienas be tėvų globos likęs vaikas galėtų augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje, šeimynose, mažuose, šeimos modelio, namų aplinkai artimuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pirmieji bendruomeniniai vaikų globos namai Utenos rajone įsteigti 2017 m. Jie įsteigti Utenoje, Užpalių gatvėje. 2018 m. įkurti dar vieni namai Palangos gatvėje. Abiejuose namuose gyvena 17 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunuolių.

Kodėl iškilo poreikis steigti trečiuosius bendruomeninius globos namus?

Įkūrus trečiuosius namus Utenos rajono savivaldybėje neliks vaikų, gyvenančių didelėse globos įstaigose. Todėl šių metų vasario 6 d. paskelbėme, kad yra perkamas gyvenamasis būstas su statiniui priskirtu žemės sklypu Utenos mieste bendruomeniniams vaikų globos namams steigti. Pasiūlymų teikimo terminas buvo nurodytas iki vasario 20 d. Pasiūlymus galėjo teikti visi suinteresuoti asmenys. Tad sulaukus pasiūlymų ir juos išnagrinėjus projekto lėšomis buvo įsigytas gyvenamasis namas Naujasodžio gatvėje Jame ir bus įkurti tretieji bendruomeniniai vaikų globos namai.

Kiek vaikų numatoma apgyvendinti naujuose namuose ir kas jais rūpinsis?

Siekiant sukurti kuo artimesnę šeimai namų aplinką, naujai įkurtuose namuose gyvens iki 8 tėvų globos netekusių vaikų nuo 3 iki 18 metų. Viename kambaryje gyvens ne daugiau kaip po 2 vaikus, atsižvelgiant į jų poreikius bei interesus. Vaikų priežiūrą užtikrins ne mažiau kaip 6 socialinės srities specialistai – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Dienos metu dirbs ne mažiau kaip 2 asmenys – socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjas.

Pastarasis vaikų saugumu ir priežiūra rūpinsis visą parą. Psichosocialinę pagalbą vaikams ir darbuotojams teiks Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro psichologai, administracijos specialistai, bendruomenės slaugytoja ir kiti specialistai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Utenos miesto gyventojai domisi naujų bendruomeninių vaikų globos namų steigimu, pateikia nemažai klausimų. Deja, ne visi palankiai žiūri į tokių namų steigimą jų gyvenamojoje aplinkoje…

Atsakydama noriu pabrėžti, kad gyventojų išsakytas nerimas pirmiausia siejamas su vaikų gerove. Gyventojai domisi, ar tinkamai parinkta vieta bendruomeniniams vaikų globos namams steigti, ar vaikams bus saugu ir patogu gyventi privačių namų kvartale, ar yra pakankamo dydžio kiemas jų poilsiui ir žaidimams. Klausiama, ar ne saugiau būtų bendruomeninius globos namus kurti užmiestyje, atokiau nuo gyvenamųjų rajonų.

Šis susirūpinimas rodo, kad pamažu keičiasi visuomenės požiūris į tėvų globos netekusius vaikus. Visuomenėje ilgą laiką vyravo nuostata, kad tėvų globos netekę vaikai paveldi savo tėvų „tamsiąsias“ savybes ir, kad ir kaip besistengtume, sėkmingai užauginti vaiką iš globos namų sunkiai pavyks. Tačiau sėkmės istorijos rodo, kad viskas priklauso nuo to, kiek meilės ir rūpesčio mes įdedame į kiekvieną vaiką.

Įtėvių, globėjų šeimose, šeimynose užauga puikūs žmonės, nors vaikystėje buvo patyrę tėvų fizinį, psichologinį smurtą, nepriežiūrą, išgyvenę netektis ar kitas emocines traumas. Keičiantis stereotipams, vis daugiau žmonių išdrįsta tapti globėjais ar įtėviais.

Utenos rajone iš viso yra globojami 106 vaikai, iš kurių 53 šeimose, 34 šeimynose, 19 institucijoje. Šias metais Utenoje savo namų duris atvėrė pirmieji budintys globotojai, kurie šeimoje ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikinai prižiūrės nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Vaikai pas budintį globotoją bus nukreipiami kriziniais atvejais, kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje. Šis darbas reikalauja didžiulės atsakomybės ir pasiaukojimo, kantrybės, rūpesčio ir meilės.

Kuo vadovaujantis yra steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai?

Jų steigimo tikslas – sukurti vaikams kuo artimesnę namų aplinką. Reikalavimus jiems apibrėžia eilė teisės aktų, kuriais vadovaujantis bendruomeniniai vaikų globos namai turi būti kuriami gyvenamosiose vietovėse, kad vaikai galėtų pėsčiomis ir visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Bendruomeniniai globos namai gali būti steigiami tiek gyvenamajame name su jam priskirtu žemės sklypu, tiek daugiabučiame name (vienoje laiptinėje – ne daugiau 2 bendruomeninių namų). Dokumentuose smulkiai apibrėžta, kiek minimaliai kvadratinių metrų naudingojo namų patalpų ploto turi būti skiriama vienam vaikui, kaip turi būti įrengti kambariai ir kokie baldai juose privalomi.

Apibrėžta, kiek vienam vaikui turi tekti naujai steigiamos vaikų socialinės globos įstaigos teritorijos neužstatytos dalies, kuri bus skirta jų poilsiui ir rekreacijai, bei daugelis kitų dalykų, kurie turi padėti sukurti vaikams fiziškai ir emociškai artimą šeimai aplinką. Visus galiu patikinti, kad, perkant gyvenamąjį namą bendruomeniniams globos namams įkurti, buvo atsižvelgta į visus reikalavimus ir pasirinktas pats tinkamiausias būstas.

Bendruomeniniai vaikų globos namai negali turėti iškabos ar kitų skiriamųjų ženklų (nuorodų, logotipų ir pan.). Tai tiesiog yra didelės šeimos namai. Labai svarbi yra juos supanti aplinka. Saugi kaimynystė, pozityvus aplinkinių gyventojų požiūris sudarys galimybę vaikams pasijusti priimtiems į bendruomenę. Nuoširdaus bendravimo, pagarbių tarpusavio santykių pavyzdys padės vaikams išsiugdyti savivertės jausmą, tinkamus socialinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, palaikyti tarpasmeninius ryšius, bendrai spręsti kylančias problemas. Todėl visus kviečiu padėti šiems vaikams užaugti.

Kur galėtų kreiptis uteniškiai ir gauti atsakymus Į visus jiems rūpimus klausimus, susijusius su bendruomeninių vaikų globos namų steigimu mieste ir jų funkcionavimu?

Bendruomeninių vaikų globos namų funkcijų įgyvendinimą užtikrins Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras. Tad iškilus klausimams galima kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorę Dianą Deveikienę tel. (8 389) 61623 ar ei. p. info@gerovescentras.utena.lm.lt. Taip pat galima kreiptis į mane; tel. (8 676) 15978 ar ei. p. dalia. vilkauskiene@utena. lt

 

„Utenio” inf.