Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vilniaus rajono savivaldybėje – pasitarimas dėl institucinės globos pertvarkos procesų Vilniaus regione

Šią savaitę Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertės Kristinos Paulikės susitikime su Vilniaus rajono savivaldybės atstovais aptarti institucinės globos pertvarkos procesai Vilniaus regione, Vilniaus rajono specialistų patirtys, sėkmės ir iššūkiai.

Susitikime dalyvavo su šeimomis ir vaikais dirbantys Vilniaus rajono specialistai – atvejo vadybininkai, globos centrų atstovai. Taip pat dalyvavo ir savivaldybės administracijos atstovai: direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickaja, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir jaunimo reikalų koordinatorės, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui bei Socialinės rūpybos skyriaus vedėjos, švietimo skyriaus ir investicijų skyriaus atstovės.

Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertė K. Paulikė pristatė strateginį institucinės pertvarkos tikslą – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

Aptartos pagrindinės pirmajame pertvarkos etape (2014-2020 m.) plėtojamos socialinės paslaugos: apsaugotas būstas, atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, bendruomeniniai vaikų globos namai, budinčių globotojų užtikrinimo paslauga, įdarbinimo su pagalba paslaugos asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m., laikinas atokvėpis, palydimoji globa, socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslauga.

Antrasis pertvarkos etapas, pasak K. Paulikės, susidės iš dviejų esminių dalių: infrastruktūros kūrimo ir paslaugų plėtojimo. Pagrindinės naujos antrojo etapo paslaugos:

  • Apsaugotas būstas. Kai proto ar psichikos negalią turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią atvejo vadybininko pagalbą (iki 7 val. per savaitę).
  • Socialinės dirbtuvės.
  • Pagalba priimant sprendimus. Paslauga reikalinga tais atvejais, kai žmogui nustatomas neveiksnumas vienoje ar kitoje srityje – ar tai būtų piniginiai sandoriai, ar sveikatos klausimai ir pan. Jei asmuo turi globėją, sprendimus gali padėti priimti jis, bet jei nėra artimo žmogaus, tai galėtų būti ir profesionalus pagalbininkas sprendimams priimti.
  • Įdarbinimas su pagalba. Paslauga susideda iš dviejų dalių: darbo paieškos ir palydimosios pagalbos įsidarbinus. Darbo asistentas padės ne tik susirasti darbą, bet ir jame išsilaikyti.

K. Paulikė ypatingai daug dėmesio skyrė apsaugoto būsto paslaugai, pasakojo apie geruosius pavyzdžius Vilniaus mieste. Vyko diskusija apie paslaugos skyrimo ir teikimo detales, panašumus ir skirtumus nuo socialinio būsto.

Antrojo pertvarkos etapo paslaugų dalis bus orientuota į socialines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Šių paslaugų koordinavimą vykdys Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

K. Paulikė apžvelgė Vilniaus rajono savivaldybės pateiktas paraiškas naujų grupinio gyvenimo namų statyboms bei socialinių dirbtuvių steigimui. Savivaldybės investicijų skyriaus specialistai patikslino Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertės turimą informaciją.

Domėtasi ir kitomis sritimis, kuruojamomis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalais Vilniaus rajono savivaldybėje, specialistų nuomone apie naują Socialinių paslaugų katalogo redakciją, Globos centrų veikla ir pan. Nuspręsta ir toliau aktyviai bendrauti tiek formaliai, tiek neformaliai.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės informaciją