Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ŽMONIŲ SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ ARTIMIEJI GALI KREIPTIS DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO: PASLAUGA TAPO PATOGESNĖ

2020 06 03_Lentele2Slaugomų arba nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų bei suaugusių žmonių su negalia artimieji gali teikti prašymus savivaldybėms dėl laikino atokvėpio paslaugos. Tokia paslauga buvo teikiama ir anksčiau, tačiau dabar ji gali būti teikiama lanksčiau, teikiant paslaugą asmens namuose, dienos centruose.  Paprastai laikino atokvėpio paslaugos yra vystomos norint padėti žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems artimiesiems derinti asmeninį bei visuomeninį gyvenimą su artimojo slauga bei priežiūra.

Kas gali prašyti laikino atokvėpio?

  • Vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu:

o   Vaikui nustatytas neįgalumo lygis + specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

o   Vaikui nustatytas didelių ar vidutinių poreikių lygis + specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

 

  • Suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, jeigu:

o   Asmeniui su negalia nustatytas 55 proc. ar mažesnis darbingumo lygis.

o   Asmeniui su negalia arba senyvo amžiaus žmogui nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis + specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą savivaldybei, pridėti asmens dokumentų kopijas, nustatytą neįgalumą ar darbingumą liudijančius dokumentus, laisvos formos negalią turinčio asmens dienotvarkę ir dokumentus, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad asmeniui turėtų būti teikiamas prioritetas – pastarieji gali praversti, jeigu paslauga toje savivaldybėje labai paklausi ir susiformuoja laukiančiųjų eilė.

Prioritetas pirmiausia teikiamas asmenims su sunkia negalia ir nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu, taip pat jeigu šeimoje gyvena kitas asmuo, kuris arba serga lėtinėmis ligomis, arba yra vaikas iki 14 metų, arba pats turi negalią. Toliau prioritetų sąraše yra vieniši žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys asmenys, taip pat atsižvelgiama, jeigu asmeniu tampa sunku pasirūpinti dėl pasikeitusios darbotvarkės arba ištikusios krizės (artimojo netekties, sveikatos problemų, skyrybų).

Kokį atokvėpį ir kokiu dažnumu galima gauti?

Valandų skaičius

Periodiškumas

Valandų skaičius per metus

PAGALBA NAMUOSE

padeda prižiūrėti namie

1-10 val. per sav.

2 kartai per sav.

Iki 208 val.

DIENOS GLOBA

namuose ar institucijoje

Namuose 2-10 val. per parą

2 kartai per sav.

Iki 288 val.

Institucijoje 3 val.-5 d. per sav.

TRUMPALAIKĖ GLOBA

institucijoje

12-24 val. per parą

Iki 14 parų per metus*

Iki 336 val.

*Išimtiniais atvejais, jeigu šeimą ištinka didelė krizė, trumpalaikė globa gali trukti iki 90 parų.

Žmones su negalia ir senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys artimieji gali derinti šias laikino atokvėpio formas pagal savo poreikius – vieną kartą rinktis pagalbą namuose, kitą kartą – dienos globą arba trumpalaikę globą. Jei prižiūrintiems asmenims nėra poreikio gauti pagalbos į namus ar dienos socialinės globos, šios valandos gali būti perkeltos į trumpalaikę socialinę globą ir atvirkščiai. Svarbiausia, kad bendra paslaugų trukmė vienai šeimai per metus negali viršyti 720 valandų.

Laikino atokvėpio paslaugos poreikį nustato socialinis darbuotojas. Priimtas sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius. Tai reiškia, kad šeima dvejus metus be jokių papildomų rūpesčių gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai nereikia nuolat kreiptis į savivaldybę.

Kas teikia laikino atokvėpio paslaugas?

Tokias paslaugas pagal poreikį gali teikti socialiniai darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, individualiosios priežiūros personalas ar kiti socialinių paslaugų bei sveikatos srities darbuotojai, kurie turi bent metų patirtį dirbdami su negalią turinčiais ar senyvo amžiaus žmonėmis.

Kai paslaugos teikiamos namuose, artimieji turi arba suteikti visas prižiūrimam ar slaugomam asmeniui būtinas priemones arba apmokėti išlaidas už maistą, higienos priemones, įvairių įstaigų lankymą. Pačiam darbuotojui taip pat turi būti sudaromos sąlygos darbui, maitinimuisi, o jei reikia likti nakvoti – miegui.

Kai paslaugos teikiamos įstaigoje, žmogumi su negalia ar senyvi amžiaus asmeniu rūpinasi įstaigos personalas.

Kiek kainuoja laiko atokvėpio paslauga?

Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, bet priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų – paprastai negalią turintys asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos pensijas arba netekto darbingumo pensijas.

  • Pagalba į namus – iki 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų.
  • Dienos arba trumpalaikė globa institucijoje – iki 50 proc. asmens pajamų.