Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Paskelbtas viešasis pirkimas – bus vertinami Globos įstaigų gyventojų poreikiai, norai ir galimybės

pertvarka g1Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  įgyvendindama projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, sausio 24 d. Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje paskelbė  Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių įvertinimo ir individualių planų sudarymo paslaugų viešąjį pirkimą (informaciją taip pat galima rasti interneto svetainėje www.pertvarka.lt adresu http://www.pertvarka.lt/veikla/viesieji-pirkimai/).

Įsigijus šias paslaugas bus įvertinti 26 Lietuvos globos įstaigų, dalyvaujančių pertvarkos projekte, gyventojų –  vaikų, netekusių tėvų globos, ir vaikų bei suaugusiųjų, turinčių negalią,  individualūs poreikiai, norai ir galimybės gyventi bendruomenėje, numatyta  jiems sudaryti individualius planus.

Atlikus įvertinimą, bus aiškus paslaugų poreikis tiek atskiroje savivaldybėje, tiek visame regione ar šalyje . Tai skatins savivaldybių, atskirų institucijų bendradarbiavimą teikiant specifines, į asmenį orientuotas paslaugas. Žinant tikslų paslaugų poreikį bus konsultuojamos įstaigos rengiant individualius pačių įstaigų pertvarkos ir infrastruktūros plėtros regionuose planus.