Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pakruojo rajono bendruomenės atstovams pristatytas socialinio globėjo institutas

pakruojis2Sausio 13 d. Pakruojo rajono savivaldybėje įvyko rajono bendruomenių pirmininkų,  nevyriausybinių organizacijų vadovų ir buhalterių susitikimas.

„Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Šiaulių regiono Pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė supažindino susirinkusiuosius su 2014–2020 m. institucinės globos pertvarkos veiklos planais, projekto tikslinėmis grupėmis, kalbėjo apie institucinės globos žalą, pristatė pagrindinį pertvarkos strateginį tikslą – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti pagal poreikius individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Pagrindinė susitikimo tema – aktyviems bendruomenės nariams pristatyti projektu siekiamą įtvirtinti naują socialinio globėjo institutą – kad vaikas patirtų kuo mažesnę žalą atskyrimo nuo tėvų atveju, laikiną jo globą ketinama patikėti specialiai paruoštai šeimai/ asmeniui – socialiniam globėjui.

Socialinis globėjas bus atsakingas už kokybišką vaiko priežiūrą: aprūpinimą būtiniausiais daiktais, rūpinasi vaiko sveikata ir gebėjimų lavinimu, ugdo vaiko supratimą apie pareigą mokytis, šeimos reikšmę. Socialinių globėjų paslaugos bus apmokamos.

pakruojis-3Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė kvietė Pakruojo miesto ir rajono gyventojus tapti budinčiais globėjais,  visuomeninių organizacijų lyderius dalintis informacija su savo organizacijų nariais. .

Apibendrindamas susirinkimą, meras Saulius Gegieckas akcentavo aktyvios visuomenės svarbą sprendžiant aktualias rajono problemas, taip pat pabrėžė bendravimo ir bendradarbiavimo tarpusavy svarbą, kvietė dalintis išgirsta informacija, taip prisidedant prie vaikų, netekusių tėvų globos,  teigiamų gyvenimo pokyčių.

Pakruojo rajone 2016 m. iš šeimų buvo paimta 14 vaikų.  Budinčių globėjų poreikis nemąžta – Pakruojo rajone reikėtų 3 profesionalių globėjų.  Susidomėję asmenys šia informacija turėtų kreiptis į Pakruojo rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Socialiniais globėjais gali tapti asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir/ar seserys), netekusių tėvų globos. Socialiniais globėjais galės tapti asmenys nuo 21 iki 65 metų amžiaus.