Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anykščių rajono mero kabinete tartasi dėl socialinių globėjų

anyksciaiSausio 4 d. įvyko Anykščių rajono mero, kitų valdžios, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių, vaikų globos namų bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomo projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ atstovų susitikimas socialinių globėjų klausimais.

Susitikime kalbėta apie Aulelių globos namų siekį kartu su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis dalyvauti projekte „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Šio projekto pagrindinis tikslas – sukurti sistemą, kuri būtų alternatyvi iki šiol esamai institucinei vaikų, fizinę ir (ar) psichikos negalią turinčių vaikų ir suaugusių asmenų globai. Socialinis globėjas savo šeimoje galėtų globoti iki 3 vaikų.

Kaip žinia, nuo sausio 1-osios, įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pataisai, iš šeimos paimti vaikai iki trejų metų į globos namus galės patekti tik išskirtiniais atvejais ir juose būti galės ne ilgiau kaip tris mėnesius. Pataisos, kurios įteisintų profesionalią vaikų globą šeimoje, Seime įregistruotos praėjusių metų gruodį.

Taip yra siekiama įtvirtinti naują, profesionalaus socialinio globėjo institutą – kad vaikas patirtų kuo mažesnę žalą atskyrimo nuo tėvų atveju, laikiną jo globą ketinama patikėti specialiai paruoštai šeimai/ asmeniui – socialiniam globėjui.

Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=319329  paskelbtas bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų  pirkimas. Siekiant užtikrinti bandomąją socialinių globėjų veiklą, jų paslaugos turėtų būti suteiktos visuose Lietuvos regionuoseUtenos regionui pagal projektą numatyti 8 socialiniai globėjai, juos įdarbinti bandys kelių regiono savivaldybių globos įstaigos.

Socialiniais globėjais galės tapti asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir/ar seserys), netekusių tėvų globos. Socialinių globėjų paslaugos bus apmokamos.

Pasitarime dalyvavo projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Utenos regiono pertvarkos procesų ekspertas Gytis Baltrūnas.

 

 

 

 

Daugiau informacijos: interneto svetainėje www.pertvarka.lt