Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A. Pabedinskienė: „Kiekvieno mūsų indėlis į institucinės globos pertvarką yra labai svarbus vaikams, šeimoms, neįgaliesiems“

Institucinės globos pertvarkos klasterio steigiamoji konferencijaŠiandien Vilniuje vykstančioje institucinės globos pertvarkos klasterio steigiamojoje konferencijoje dalijamasi šalies ir užsienio specialistų patirtimi, įžvalgomis, kas paskatintų glaudžiai bendradarbiauti, siekiant visoje šalyje sukurti kokybišką ir efektyvią bendruomeninių paslaugų, teikiamų vaikams, likusiems be tėvų globos, šeimoms, globėjams ir proto ar psichikos negalią turintiems neįgaliesiems, sistemą.

Konferencijos, kurioje dalyvauja apie du šimtus dalyvių, tikslas – kurti institucinės globos pertvarkos klasterį, paremtą bendradarbiavimu, bendrų veiklų inicijavimu ir vykdymu, ir taip skatinti tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų įgyvendinimą.

„Nei viena pertvarka, kuri liečia daug žmonių, ypač iš labai jautrių visuomenės grupių, neturi būti vykdoma spontaniškai, čia būtinas tinkamas pasiruošimas, naujos sistemos sukūrimas, galų gale – visuomenės supratimas ir požiūris į globą negali pasikeisti per naktį. Todėl džiaugiuosi, kad pertvarkos keliu einame užtikrintai ir apgalvotai, žingsnis po žingsnio artėdami prie tikslų įgyvendinimo“, – sveikindama dalyvius sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Pasak jos, ši konferencija – viena iš bendradarbiavimo skatinimo priemonių, įgyvendinant institucinės globos pertvarką. Renginio metu pristatoma pertvarkos eiga ir pasiekti rezultatai. Netolimoje ateityje vyks ir diskusijos prie apskrito stalo, teminiai seminarai, kiti nacionaliniai bei regioniniai renginiai.

„Be tėvų globos likę vaikai, šeimos, globėjai, proto ar psichikos negalią turintys neįgalūs vaikai bei suaugusieji – neatskiriama mūsų visuomenės, tautos ir valstybės dalis. Tad kiekvieno asmens indėlis į institucinės globos pertvarką yra labai svarbus ir ypatingas“, – sakė ministrė.

Renginyje daug dėmesio skiriama pagalbai, kurią šeimai galėtų suteikti bendruomenė, gyvenimo joje pažangai, iššūkiams, ateities planams ir jų įgyvendinimo galimybėms. Gerąja patirtimi dalijasi ir vaikų globos namų darbuotojai.

Institucinės globos pertvarkos klasterio steigiamoji konferencijaKonferencijoje pranešimus skaito institucinės globos pertvarkos, Lietuvos socialinio darbo tarybos, savivaldybių, vaikų globos namų, socialines paslaugas šeimoms ir vaikams teikiančių įstaigų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai bei užsienio šalių ekspertai. Taip pat joje bus pristatyta atliktos Lietuvos gyventojų apklausos apie vykdomą pertvarką, globą (rūpybą) bei įvaikinimą rezultatai.

Konferencijoje dalyvauja savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, pertvarkos stebėsenos grupės bei valdymo grupės, pertvarkomų globos įstaigų, socialinių įstaigų, Neįgaliųjų reikalų tarybos, Lietuvos neįgaliųjų forumo, Vyskupų konfederacijos, akademinės visuomenės ir kiti atstovai, užsienio ekspertai.

Šiuo metu yra vykdomas pirmasis institucinės globos pertvarkos etapas – pasirengimas vykdyti pertvarką. 2017-2020 metais lygiagrečiai bus vykdomi du kiti pertvarkos etapai: paslaugų infrastruktūros plėtra regionuose bei naujų formų paslaugų teikimas tikslinėms grupėms. Bendrai visiems trims etapams bus skirta 77,4 mln. eurų (iš kurių 64,09 mln. – ES struktūrinių fondų lėšos).

Socmin.lt informacija
Dainiaus Labučio / ELTA nuotraukos

Konferencijoje skaityti pranešimai:

Projekto pristatymas. Alina Jakavonienė, .pdf (1 Mb)

Klasterio priemonių pristatymas. Miglė Musteikienė,  .pdf (694 Kb)

Bendruomeninės paslaugos šeimoms. Linas Kukuraitis, .pdf (471 Kb)

What is deinstitucionalization. Sabrina Ferraina, .pdf (1 Mb)

DI and community living. Agnes Turnpenny, .pdf (743 Kb)

Lietuvos gyventojų požiūrio į pertvarką ir globą ir įvaikinimą tyrimo pristatymas. VšĮ. TUXEDO MEDIA, .pdf (2 Mb)

Utenos patirtis teikiant paslaugas vaikui ir šeimai. Aida Zlataravičienė, .pdf (2 Mb)

Pasidalijimas gerąja patirtimi ir planai ateičiai. Panevezio Algimanto Banzos KVGN, .pdf (13 Mb)

Globos namai uždaryti. Biruta Kimlerienė, .pdf (5 Mb)