Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Institucinės globos pertvarkos stebėsenos grupės posėdyje – nuveiktų darbų ir ateities veiksmų pristatymas

stebesenos_grupes_posedisŠiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame Institucinės globos pertvarkos stebėsenos grupės posėdyje buvo pristatyti institucinės globos pertvarkos kontekste nuveikti darbai ir planuojami veiksmai. Siekiama sukurti šeimos modelio bendruomeninius vaikų globos namus, teikti palydimosios globos paslaugas 16–18 metų jaunuoliams iš globos namų ir krizes patiriančių šeimų, taip pat laikino atokvėpio paslaugas neįgaliuosius prižiūrinčioms šeimoms.

„Džiaugiuosi, kad į institucinės globos pertvarką yra įsitraukę ne tik mūsų sistemos, bet ir šios pertvarkos stebėsenos grupės nariai. Dirbdami atvirai, dirbdami kartu galėsime pasiekti, kad šios pertvarkos procesas vyktų kuo sklandžiau,“ – posėdyje sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Posėdyje buvo pristatyti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir jos partnerio Neįgaliųjų reikalų departamento vykdomo projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ atlikti darbai bei ateities planai.

Tarp jų – numatomos teikti naujos bendruomeninės socialinės paslaugos, taip pat socialinės globos įstaigose gyvenančių: be tėvų globos likusių vaikų ir proto ir (ar) psichikos negalią turinčių vaikų bei tokią negalią turinčių suaugusių poreikių nustatymo bei globos namų darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos. Pagal šias metodikas bus vertinami tiek globos įstaigose gyvenančių asmenų bei jų artimųjų poreikiai, tiek globos įstaigose dirbančių asmenų motyvacija ir kompetencija.

Institucinės globos pertvarkos stebėsenos grupę sudaro Socialinės apsaugos ir darbo, kitų ministerijų, Savivaldybių asociacijos, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su neįgaliaisiais bei vaikais, atstovai bei Seimo nariai.

Institucinės globos pertvarkos tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jai nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 81 91, 8 706 68 226.