Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apie teismą – lengvai suprantama kalba

„Ką žmonės su intelekto negalia ir psichosocialine negalia sako apie teismą?“ – kviečiame susipažinti su anksčiau pristatyto tyrimo apie ginamųjų su negalia teisę į teisingumą ataskaitos versija lengvai suprantama kalba. Skaitykite čia:

Svarbiausias mūsų tikslas – kad ginamiesiems su negalia būtų suteikiama galimybė efektyviai ir lygiateisiškai dalyvauti baudžiamajame procese. Todėl norime ne tik vystyti pokyčius sisteminiu ir specialistų lygmeniu, bet ir pasiekti bei įgalinti pačius ginamuosius su negalia aktyviai įsitraukti į procesą.

Tai prasideda nuo ginamųjų supažindinimo su turimomis teisėmis, jau egzistuojančiais sistemos įsipareigojimais užtikrinti, kad baudžiamasis procesas taptų prieinamu visiems. Ši ataskaitos santrauka – puikus pirmas žingsnis siekiant šio tikslo.

Tyrimo ataskaita ir jos santrauka lengvai suprantama kalba paruošta įgyvendinant projektą „Įgalinti“, finansuojamą Europos Sąjungos.

TEKSTAS: Psichikos sveikatos perspektyvos.

NUOTRAUKOS: Psichikos sveikatos perspektyvos ir Unsplash.com