Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

APKLAUSA: PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTYS ASMENYS – TARP TŲ, KURIE NEPAGEIDAUJAMI NEI KAIMYNYSTĖJE, NEI DARBE

Visuomenė labiausiai šalinasi romų, iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų, musulmonų, asmenų su psichikos negalia ir homoseksualių žmonių, atskleidė Etninių tyrimų instituto apklausa. Kasmet Lietuvos gyventojų nuostatas analizuojantis tyrimas dar kartą patvirtino, kad priešiškumas šioms socialinėms grupėms niekur nedingo. Priešingai – beveik pusė apklaustųjų tvirtina, kad per pastaruosius 5 metus jų požiūris į šias grupes pablogėjo.

Paklausti, su kuo iš išvardytų žmonių grupių nenorėtų gyventi kaimynystėje, didžioji dalis apklaustųjų (58 proc.) nurodė romus, 60 proc. tvirtino, kad nenorėtų jiems išnuomoti savo būsto, vienoje darbovietėje nenorėtų dirbti 37 proc.

Vertinant Lietuvos gyventojų nuostatas religinių grupių atžvilgiu, matyti, kad visuomenė labiausiai nusiteikusi prieš vieną grupę – musulmonus. Net 41 proc. apklaustųjų nenorėtų gyventi musulmonų kaimynystėje, 39 proc. –

Kitos Lietuvos gyventojų nepalankiai vertinamos grupės yra iš įkalinimo įstaigų išėję asmenys, asmenys su psichikos negalia ir homoseksualūs žmonės.

Asmenys su psichikos negalia būtų nepageidaujami beveik pusės apklaustųjų (45 proc.) kaimynystėje. Panašus jų skaičius (51 proc.) nenorėtų nuomoti būsto, o 40 proc. – būti kolegomis darbe. Trečdalis (35 proc.) respondentų teigė, kad per pastarąjį penkmetį jų nuomonė apie šią grupę pablogėjo, tačiau 22 proc. tvirtino priešingai.

Visuomenės nuostatų apklausa vyko 2020 m. spalio 13–23 dienomis. Apklausą užsakė Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas. Apklausą atliko Lietuvos Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklaustas 1101 Lietuvos gyventojas (18 metų ir vyresni) iš 118 Lietuvos vietovių (atrankos taškų). Tyrimo rezultatų paklaida neviršija 2,95 proc.

Parengta pagal Lygių galimybių kontrolieriaus inf.