Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aptartas savivaldybių įsitraukimas ir partnerių veiklos kokybė, teikiant bendruomenines paslaugas

Vykdydamas institucinės globos pertvarką, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendina 3 metų trukmės projektą, kurio metu partneriai – neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, socialinių paslaugų centrai, socialinės globos įstaigos – teikia Lietuvoje naujas bendruomenines paslaugas.

„Analizuodami ir vertindami šių paslaugų kokybę, siekiame bandomąsias paslaugas tobulinti ir reglamentuoti. Svarbu, kad visi šalies žmonėms su intelekto ar psichosocialine negalia galėtų gyventi su mumis ir tarp mūsų gaudami bendruomenines paslaugas“, – susitikime su regionų ekspertais sakė Institucinės globos pertvarkos projekto vadovas Gytis Baltrūnas.

41 Projekto partneris žmonėms su intelekto ar psichosocialine negalia teikia keturių rūšių naujų formų bendruomenines paslaugas: apsaugoto būsto, įdarbinimo su pagalba, socialinių dirbtuvių ir pagalbos priimant sprendimus, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės ir Telšių regionuose. Iš viso yra teikiama 71 paslauga.

„Ką daryti, kai projekto partneris, net pritaikius kelias strategijas, nesėkmingai administruoja projekte vykdomas veiklas: laiku nepateikia dokumentų, dokumentai pateikiami su klaidomis, laiku neinformuoja apie pasikeitimus? Kaip elgtis, kai projekto partneris nekoreguoja teikiamos paslaugos turinio, o dėl paslaugos kokybės teikimo sulaukiama nusiskundimų iš paslaugų gavėjų ar jų artimųjų? Kaip sudominti ir motyvuoti savivaldybes, kad minėtų paslaugų teikimas nenutrūktų ir ateityje? Kaip palaikyti betarpišką ryšį su savivaldos atstovais tiek projekto partneriams, tiek regioniniams ekspertams, kad būtų užtikrintas projekto paslaugų tęstinumas?“, – šiuos ir dar daug kitų klausimų aptarti susitikimo su regioniniais ekspertais metu.

Rūpindamiesi, kad projekto dalyviai, net ir pasibaigus projekto laikotarpiui gautų jiems reikalingas paslaugas, planuojama ir toliau stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis, skatinti jas į savo metinius planus įtraukti bandomąsias paslaugas bei numatyti finansavimą jų teikimui.

Neįgaliųjų reikalų departamento ir Institucinės globos pertvarkos inf.