Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

APTARTOS SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS SAMARIEČIŲ JURBARKO KRAŠTO BENDRIJOS BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS ORGANIZUOJANT SOCIALINES PASLAUGAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Angelė Zabalujeva gegužės 23 d. susitiko su Tauragės regiono pertvarkos procesų eksperte Marijona Janavičiene projekte „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ir Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos Vaikų dienos užimtumo centro vadove Kristina Vančiene. Susitikime aptarti pertvarkos procesai Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti reikiamą ir efektyvią pagalbą vaikams, šeimoms, proto ir psichinę negalią turintiems asmenims bendruomenėje.

Tauragės regiono pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičiene aptarė projekto eigą, įgyvendinamas veiklas. Šiuo metu vyksta pirmasis pertvarkos etapas, kurio tikslas – pertvarkai reikalingų sąlygų sukūrimas ir paslaugų teikimas, didinant esamų prieinamumą. Jis tęsis iki 2018 metų. Marijona Janavičienė susitikimo dalyvius supažindino ir su antruoju pertvarkos etapu, kurio metu bus plečiama paslaugų infrastruktūra regionuose ir pradedamos teikti naujų formų paslaugos tikslinėms grupėms. Antrasis etapas truks iki 2020 metų.

Institucinės globos pertvarka siekiama sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo artimiesiems gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti šeimoje arba šeimai artimoje aplinkoje. Pertvarkos procese itin svarbus bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Susitikime aptartos Jurbarko rajono savivaldybės ir Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos bendradarbiavimo galimybės organizuojant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kalbėta apie galimybės kurti šeimos ir vaiko gerovės centrus. Jurbarko krašto bendrijos Vaikų dienos užimtumo centro vadovė Kristina Vančienė atkreipė dėmesį į tai, kad viena didžiausių problemų organizuojant vaikų dienos centrų veiklą yra projektinis finansavimas, kuris skiriamas ne metų pradžioje, o vasario, kovo mėnesiais. Kita problema – žmogiškieji ištekliai. Vaikų dienos centruose dirbančių žmonių darbo užmokestis yra labai mažas, todėl sunku rasti čia dirbti norinčių žmonių.

Aptarus pertvarkos procesų aktualijas bei iškylančias problemas, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė pasidžiaugė, kad vaikų dienos centrų įkūrimas ir jų vykdoma veikla Jurbarko rajono savivaldybėje ženkliai prisideda prie vaikų gerovės kūrimo, skatina jų kūrybinį vystymąsi, todėl savivaldybė siekia, kad vaikų dienos užimtumo centrai veiktų kiekvienoje seniūnijoje prie veikiančių pagrindinių mokyklų. „Pagrindinis vaikų dienos centrų tikslas – suteikti pagalbą problemų turinčioms šeimoms, jose augantiems vaikams, ugdyti jų socialinius įgūdžius, teikti sociakultūrines paslaugas bendruomenėje. Labai svarbu padėti tokioms šeimoms sėkmingai integruotis į visuomenę“, – akcentavo administracijos direktorė.