Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KLASTERIO DALYVIAMS PRISTATYTOS BANDOMOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS PANEVĖŽIO REGIONE

Panevėžio miesto savivaldybėje gegužės 25 d. vyko Institucinės globos pertvarkos klasterių dalyvių apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Panevėžio regiono savivaldybių, NVO atstovai, specialistai, socialines paslaugas administruojantys darbuotojai ir šias paslaugas teikiančių įstaigų atstovai. Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” Pertvarkos procesų ekspertė Panevėžio regionui Dalė Natanienė apžvelgė Projekto eigą, veiklas, artimiausius planus.

Susitikimo metu bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ konsultantės pristatė pertvarkomų įstaigų – Obelių vaikų globos namų, Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų bei Lavėnų socialinės globos namų – darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo rezultatus. Susitikime dalyvavę šių įstaigų atstovai  pasidalino savo patirtimis, įžvalgomis apie vykusius įstaigų darbuotojų  vertinimus, įstaigų veiklos perspektyvas.

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ direktorė Marija Kunskienė papasakojo apie įstaigos veiklą, pristatė Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje teikimo specifiką.

Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ steigėja ir vadovė Aušra Stančikienė pristatė Atvejo vadybos paslaugas, taip pat pristatyta “Pojūčių klinika” – unikalus ir naujas kompleksiškai teikiamų paslaugų centras elgesio, emocijų bei kitų sutrikimų turintiems vaikams ir jų artimiesiems.

Rokiškio rajono Obelių vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja Elona Adomavičienė pasidalino gerąja patirtimi apie pirmuosius šeimos modelio bendruomeninius vaikų globos namus ir planus, įgyvendinant naujų formų bendruomenines socialines paslaugas. Obelių vaikų globos namų patalpose, kurios liko laisvos išsikėlus vaikams į bendruomeninius vaikų globos namus, įsteigtas Krizių centras. Šis centras teikia socialines paslaugas moterims ir vaikams, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto, neturinčioms gyvenamojo būsto merginoms ir moterims iki 25 metų, kurioms iki pilnametystės buvo skirta nuolatinė arba laikinoji globa, socialinės rizikos šeimoms, moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, taip pat vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei vaikus globojančioms šeimoms.

Panevėžio socialinių paslaugų centro Socialinės pagalbos skyriaus vedėja Danguolė Sabulienė supažindino su budinčio globėjo darbu, socialinėmis garantijomis ir kaip šios paslaugos teikiamos s Panevėžio mieste.

Panevėžio regiono savivaldybių atstovai diskutavo apie savivaldybėse, šeimoje ir bendruomenėje teikiamas ir planuojamas teikti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams ir asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalia, akcentuota, kad paslaugos reikalingos visose savivaldybėse, taip pat būtinos pagalbos priemonės šeimai stiprinti, suteikiant ir išplečiant naujų formų bendruomenines socialines paslaugas.