Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Atrinkti institucinės globos pertvarkos ekspertai

Pagal įgyvendinamą projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ įvyko konkursai į projekto ekspertų pareigas. Atrinkti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės ir Telšių regionų, Vaiko ir šeimos gerovės, Neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų bei Pertvarkos klasterio ir darbuotojų mokymo srities ekspertai. Apie pradėjusius dirbti regionų ekspertus informuoti atitinkamų miestų ir rajonų savivaldybių administracijų vadovai bei pertvarkoje dalyvaujančios 27 globos įstaigos.