Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Institucinės globos pertvarka: specialistai rengiami darbui su būsimais globėjais

Kovo 14 d. prasidėjo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) atestuotų socialinių darbuotojų parengimo darbui su ketinančiais globoti (rūpintis) artimaisiais giminaičiais mokymai. Jie vyks trims specialistų grupėms kovo 14–16 d., 21–23 d. ir balandžio 4–6 d. Mokymų metu iš viso 56 GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai gaus naudingų žinių apie vaiko raidos poreikius, prieraišumą, netektis, ryšių su biologine šeima palaikymą bei vaikų auklėjimą, kuriomis pasidalys, ruošdami būsimus vaikų globėjus (rūpintojus).
Šie mokymai yra viena iš projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, kurį nuo 2014 m. įgyvendina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, veiklų.