Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Atvejo vadybos paslaugos padeda šeimai išgyventi stresą

Atvejo paslaugos tikslinė grupė – tėvai, kurių vaikams 12 mėn. laikotarpyje pirmą kartą nustatyta negalia. Atvejo vadybos paslauga – asmenų individualių poreikių ir galimybių nustatymo bei peržiūrėjimo, paslaugų organizavimo, koordinavimo ir peržiūrėjimo sistema ir metodika, kuria remiantis individualizuotai ir kompleksiškai teikiama paslauga vaikui, kuriam pirmą kartą nustatytas neįgalumas ir jo šeimai arba globėjams.

Paslaugos tikslas – padėti šeimai išgyventi stresą, patiriamą kartu su vaiko su negalia atsiradimu, užtikrinant vaiko visapusišką raidą, lavėjimą ir ugdymą. Neįgalaus vaiko gimimas ir auginimas šeimoje sukelia didelį stresą. Tokios šeimos skiriasi nuo kitokią krizinę situaciją išgyvenančių šeimų. Daugelis neįgalaus vaiko priežiūrai skiria visą savo laiką. Stresas fiziškai ir psichiškai alina šeimą. Dažnai prisideda ir finansinės problemos. Šeimai neišvengiamai kyla grėsmė, priklausanti nuo to, kaip šeimos nariai remia vienas kitą ir kiek paramos jie gauna iš aplinkinių. Užuot siekusi nepriklausomybės, brendimo ir individualizacijos, šeima mato tik neviltį, priklausomybę ir izoliaciją. Stresas gali paveikti ir šeimos sistemą: vertybes, ribas, šeimos sąveikos modelius, socialinius vaidmenis. Stresą sukelia ne pati negalia, o tai, kaip ji veikia ir keičia šeimos gyvenimą. Neįgalus vaikas sukelia bendravimo sunkumų, yra nuolatinis tėvų ir kitų vaikų nerimo šaltinis.

Atvejo paslaugos teikiamos Vilniaus ir Panevėžio regione.

Šeimai padeda ir paslaugas teikia sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ darbuotojai.