Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Baigėsi GIMK specialistų mokymai pagal projekto metu parengtą GIMK programą

projektasVykdant Europos Sąjungos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001) buvo parengta ir 2018 m. birželio 1 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. BV-66 patvirtinta „Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa“.

Pagal šią programą 2018 m. rugpjūčio – spalio mėn. buvo vykdomi mokymai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistams.

Apmokyti 149 Tarnybos atestuoti asmenys bei 46 asmenys, siekiantys įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir vertinimą.

Tarnybos atestuoti asmenys 32 ak. val. trukmės mokymų metu didino profesinę kompetenciją pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą bei artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai (rūpybai) programą.

Asmenys, siekiantys įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir vertinimą, išklausė 80 ak. val. trukmės mokymų kursą pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą ir specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, taip pat atliko praktiką ir privalomas užduotis.