Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Džiugina šeimynas sukūrusių žmonių atsidavimas krizines situacijas patiriantiems ir išgyvenantiems vaikams

foto_ŠakiaiCentralizavus vaiko teisių apsaugos sistemą ir pasikeitus globos organizavimo modeliui, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai Šakių rajone trečiadienį inicijavo pasitarimą su Šakių rajono savivaldybės socialinių paslaugų atstovais, Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos (GIMK) specialistais, Tauragės regiono institucinės globos pertvarkos procesų eksperte Marijona Janavičiene.

Šakių socialinių paslaugų centre, kuris vykdo Globos centro Šakių rajono savivaldybėje funkciją, vykusio pasitarimo metu aptarta vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka teisiniu ir socialiniu aspektais, funkcijų perskirstymas tarp Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir savivaldybių administracijų bei jos struktūrinių padalinių.

Pokalbyje diskutuota paramos šeimoms, laikinai priėmusioms vaiką į šeimą iki jam bus nustatyta laikinoji globa, poreikis, aptartas jos skyrimo principas. Taip pat numatyta būtinybė steigti Socialinių paslaugų centrui atokvėpio paslaugą, sudarant sąlygas globėjų trumpalaikiam poilsiui, galimybes atgauti energiją ir jėgas, sėkmingam jų dalyvavimui socialiniame ir kultūriniame gyvenime.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjo Šakių rajone pareigas laikinai einanti Rūta Lebedžinskienė sako, kad Šakių rajono savivaldybė šiuo metu turi 3 šeimynas, kuriose globojamas 21 vaikas. Dar viena šeima mokosi ir yra ruošiama tapti globėjais, rengiasi steigti šeimyną.

„Džiugina šeimynas sukūrusių asmenų atsidavimas krizines situacijas patiriantiems ir išgyvenantiems vaikams. Tai, kad Šakių rajonas gausus šeimynomis, sukuria sąlygas mums, vaiko teisių specialistams, užtikrinti geriausius vaiko poreikius jo perkėlimo į saugią aplinką atvejais“, – sako R. Lebedžinskienė.

Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja, GIMK specialistė Brigita Valatkaitytė papasakojo apie Globos centro vykdomas veiklas, paslaugų globėjams pasiekiamumą, jų plėtrą rajone. Specialistė pasidžiaugė aktyvia globėjų savitarpio pagalbos grupės veikla, jos organizuojamais renginiais, susitikimais.

Susitikimo metu pristatyta naujai Globos centre įdarbinta psichologė, kurios paslaugos bus teikiamos ne tik globėjams ir globojamiems vaikams, bet ir kitiems Socialinių paslaugų centro klientams.

Informacijos apsikeitimas produktyvios diskusijos metu išgrynino kitų priemonių  numatymą, reikalingų rezultatyviems Šakių rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiksmams užtikrinti.