Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mokymuose globos įstaigų vadovai gilino sėkmingai pertvarkai būtinas žinias

vadovaiMokymuose „Vadovavimas įstaigai institucinės globos pertvarkos kontekste“, įgyvendinant institucinės globos pertvarkos projektą, iš viso rugsėjo-spalio mėnesiais dalyvavo 98 aukščiausio lygio vadovai iš įvairių Lietuvos globos įstaigų, teikiančių paslaugas vaikams (įskaitant kūdikius), netekusiems tėvų globos, patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms, vaikams ir suaugusiems, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, bei jų šeimoms.

Mokymai organizuoti būtent vadovams, kurių indėlis institucinės globos pertvarkos įgyvendinime yra bene reikšmingiausias. Tokių mokymų poreikį, svarbą ir naudą akcentavo ir įstaigų vadovai, dalyvavę mokymuose.

„Tai prasmingi, praktiški, įtraukiantys, vertingi nuo pradžios iki galo mokymai. Stipri lektorė, dėstymo metodai, gavome naujos informacijos. Teigiamai vertinu ir tai, kad dalyvavo vien vadovai, kas leido atvirai padiskutuoti, pasidalinti patirtimi, idėjomis. Bendrai vertinant – naudingi, pateisinantys lūkesčius mokymai.  Norėtųsi daugiau tokių praktiškų mokymų“, – sakė Pabradės socialinės globos namų direktorius Vytautas Vigelis.

Mokymų poreikį akcentavo ir Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ direktorė Regina Milašienė. „Kiekvienas galėjome palyginti save su kitais ir įvertinti savo galimybes bei pasiekimus pertvarkos kontekste. Lektorės gebėjimas valdyti auditoriją, jos emocijas, sukoncentruoti į tikslą aiškiai, paprastai, suprantamai, manau, nepaliko abejingų“, – sakė vadovė.

Mokymus vedusiai lektorei teigiamų įvertinimų negailėjo ir Utenos socialinės globos namų direktorius Osvaldas Žiezdrys. „Jūratė Griciūtė – tokio lygio dėstytoja, kuri atitiktų bet kokios auditorijos lūkesčius. Vadovai buvo sužavėti jos gebėjimais leisti visiems išreikšti savo nuomonę, vertinimus, valdyti auditoriją, daryti apibendrinimus ir išvadas apie teigiamus bei silpnesnius pertvarkos aspektus, – sakė direktorius. –  Dauguma globos įstaigų vadovų išreiškė pageidavimą, kad tokie mokymai vyktų darbuotojams kolektyvuose.“

Kaip pastebi mokymus vedusi lektorė Jūratė Griciūtė, vadovai itin aktyviai įsitraukė į mokymus, dalinosi patirtimi ir kylančiais sunkumais kasdienėje praktikoje, klausėsi ir klausė tiek lektorės, tiek kolegų. Daugelis įstaigų jau keletą metų vykdo institucinės globos pertvarkos priemones: steigia bendruomeninius vaikų globos namus, grupinius gyvenimo namus suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, diegia naujas paslaugas. Todėl klausimai buvo konkretūs, susiję su jau turima patirtimi, o problemos – realios, iškylančios diegiant naujoves įstaigose.

„Mokymų dalyviams buvo itin aktuali vadovavimo įstaigai reikšmingų pokyčių metu problematika – kaip nustatyti strateginius tikslus ir prioritetus, kaip apsispręsti, kokias paslaugas plėtoti, kaip motyvuoti įstaigos darbuotojus pokyčiams, kokia turi būti vadovo laikysena, sutelkiant įstaigos komandą pokyčių vykdymui, kaip stiprinti savo, kaip vadovo, lyderystės gebėjimus“, – pasakoja lektorė.

Mokymų metu vadovai aptarė pagrindinius socialinių paslaugų įstaigų vadybos principus, kurie užtikrina efektyvų globos įstaigos valdymą bei administravimą pokyčių kontekste, vykdant institucinės globos pertvarką, gilino strateginio planavimo, bendruomeninių paslaugų plėtros bei pokyčių valdymo žinias, aptarė, kaip atlikti pokyčių procesų planavimą, nustatyti reikalingiausius veiklos ir  rezultatų kontrolės rodiklius, įvertinti galimas naudas ir rizikas, mobilizuoti savo komandą ir laiku bei tinkamai parengti darbuotojus pokyčiams.

Mokymų metu dažniausiai išsakyti tokie sunkumai kaip neaiškumas dėl naujo tipo paslaugų teisinio reglamentavimo, įvairių sričių teisės aktų suderinamumo stoka, metodinės pagalbos bei mokymų trūkumas tiek vadovams, tiek ir darbuotojams.

Anot lektorės, džiugino tai, kad mokymų dalyviai noriai dalinosi patirtimi, atvirai pristatė tiek sėkmės istorijas, tiek įvardijo sunkumus. „Vyravo palaikanti, konstruktyvi atmosfera, jautėsi siekis ieškoti atsakymų, užtikrinant sėkmingą pertvarkos proceso įgyvendinimą ir paslaugų kokybės gerinimą. Vadovai akcentavo šių mokymų svarbą ir pageidavo ilgesnės trukmės bei tęstinių mokymų vadovams, užtikrinant pertvarkos sėkmę. Džiaugiuosi, mokymų metu turėjusi galimybę sutikti tiek profesionalių, žingeidžių ir siekiančių keistis socialinių paslaugų įstaigų vadovų“, – sako J.Griciūtė.

Lektorės nuomone, mokymai šių įstaigų vadovams turėtų būti tęstiniai, orientuoti į praktinius situacijų sprendimus, analizuojantys konkrečius atvejus ir pateikiantys galimus sprendimo būdus. Svarbu, kad vadovams būtų sudaryta galimybė pasidalinti patirtimi, gauti naujausią informaciją, konkrečias praktines rekomendacijas, kaip užtikrinti sėkmingą įstaigos veiklą pokyčių metu ir tuo pačiu siekti pertvarkos tikslų.