Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BENDRUOMENĖS VAIKAIS RŪPINSIS SAVIVALDYBĖ

mergaites dviSocialinės apsaugos ir darbo ministerija Šiaulių miesto savivaldybei perdavė Šiaulių vaikų globos namus „Šaltinis“. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pasirašė susitarimą, pagal kurį savivaldybė perėmė vaikų globos namų savininko teises ir pareigas.

Šiuo metu Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“ gyvena 50 vaikų. Visiems jiems nustatyta nuolatinė globa. Tai reiškia, kad jie yra likę be tėvų globos, negali grįžti į savo biologinę šeimą, o jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėtiems interesams ir jų gynimas pavestas vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

Visi šiuose globos namuose gyvenantys vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 6 vaikams nustatyta lengva negalia, 20 vaikų – vidutinė negalia, 24 vaikams – sunki negalia.

„Šiuose globos namuose augantiems vaikams reikia specialios priežiūros ir pagalbos. Būdama arti, savivaldybė gali greičiau ir taikliau atliepti skirtingus vaikų poreikius ir teikti jiems reikalingas paslaugas“, – sako ministras Linas Kukuraitis.

Šiaulių miesto savivaldybė, perėmusi vaikų globos namų savininko teise ir pareigas, planuoja įkurti centrą, kuriame būtų teikiamos įvairios kompleksinės paslaugos: ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa vaikams, kompleksinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus su specialiaisiais poreikiais, elgesio ir emocijų sutrikimais, negalia ar sunkia negalia.

Taip pat numatoma teikti paslaugas raidos sutrikimų turintiems vaikams, orientuotis į ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą, neįgalumo prevenciją bei integraciją į visuomenę kuo jaunesnio amžiaus vaikams, turintiems raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių, bei jų tėvams.

Primename, kad nuo 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma Institucinės globos pertvarka. Vienas iš jos tikslų – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose, kur sąlygos labiausiai primintų šeimos gyvenimą.

Tai jau trečia savivaldybė nuo apskričių panaikinimo 2010 m., perėmusi nacionalinio lygmens instituciją ir prisiėmusi atsakomybę už savo bendruomenės vaikus. Šių metų pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Jurbarko rajono savivaldybei perdavė bendruomeninius Skalvijos vaikų globos namus, kurie dabar vadinasi Skalvijos namais, po pusmečio Švenčionių savivaldybei perduoti Pabradės vaikų globos namai.