Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BEVEIK 500 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SPECIALISTŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DALYVAVO MOKYMUOSE, KAIP DIRBTI SU ŠEIMA, KURIOJE YRA ASMUO SU PROTO IR / AR PSICHIKOS NEGALIA IR / ARBA VAIKAS, TURINTIS ELGESIO, EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ

konferencijaBaigėsi šių metų balandžio-liepos mėnesiais vykę Socialinio darbo su šeima, kurioje yra asmuo su proto ir / ar psichikos negalia ir / arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų, ypatumai, mokymai.

Iš viso apmokyti 464 vaiko teisių apsaugos specialistai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeima, kurioje yra asmuo  (suaugęs / nepilnametis) su proto ir / ar psichikos negalia ir / arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų.

Mokymų metu buvo aptartos šios temos:

  • Socialinis darbas su šeima, kurioje yra asmuo, turintis proto ir / ar psichikos negalią. Vaiko bei neįgaliojo teisių ir interesų užtikrinimas. Specializuotos pagalbos šeimai teikimas;
  • Socialinis darbas su šeima, kurioje yra vaikų, turinčių elgesio, emocijų sutrikimų. Vaiko teisių ir interesų užtikrinimas. Specializuotos pagalbos šeimai teikimas;
  • Smurto (įskaitant nepriežiūrą) šeimoje atpažinimas / įvertinimas. Proto ir / ar psichikos negalią turinčių vaikų, patyrusių smurtą, atpažinimas;
  • Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir vaikais įvertinimas*. Grėsmės vaikui lygio nustatymas**;
  • Specializuotas šeimų konsultavimas (dėl proto ir / ar psichinės negalios; medikamentų vartojimo priežiūros, vaistų šalutinio poveikio ir atkryčio prevencijos; ligos paūmėjimo ir įtakos elgesiui bei kt.). Motyvavimas apsilankyti pas sveikatos priežiūros specialistus;
  • Išplėstinės šeimos įtraukimas organizuojant ir teikiant pagalbą.

Dalyvių užpildytos mokymų kokybės vertinimo anketos rodo, kad dalyviai mokymais yra patenkinti, geriausiai įvertinti tokie aspektai kaip mokymų atitikimas dalyvių lūkesčiams, naujos žinios bei noras gilintis į mokymuose išdėstytas temas. Mokymuose dalyviams labiausiai patiko diskusijos, praktinių užduočių sprendimai, darbas grupėse, jiems buvo svarbu, kad mokymus vedantys lektoriai ir praktiškai dirbtų socialinį darbą ar teiktų psichologines konsultacijas.

Lektorių teigimu, šiuose mokymuose dalyvavo motyvuoti dalyviai, kurie gerai išmano situaciją bei aktyviai dalyvauja diskusijose. Svarbus teigiamas lektorių pastebėjimas, kad šio mokymų ciklo dalyviai gana greitai įsitraukia į mokymų procesą, todėl vyksta kryptingas darbas. Pastebėta, kad vienos savivaldybės yra labiau pažengusios diegiant naująsias socialines paslaugas, todėl tam tikrų atotrūkių tarp dalyvių atsiranda, tačiau, kita vertus, informacijos keitimasis paskatina konstruktyvią diskusiją.

Lektorių nuomone, dalyviai turi pakankamai bazinių teorinių ir praktinių žinių, todėl gali aktyviai dalyvauti sprendžiant praktines užduotis, diskusijose. Būtent praktinės užduotys, dalyvių nuomone, ir kuria reikšmingą tokių mokymų pridėtinę vertę.

Kaip pagrindinės dalyvių įgytos kompetencijos galėtų būti įvardinamos gebėjimas įvairiapusiškiau interpretuoti situacijas, su kuriomis susiduriama bei gebėti iškomunikuoti informaciją tiksliniam jos gavėjui. Taip pat pastebėtina, jog gana nemažai atvejų dalyviai išreiškė didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, kadangi apžvelgtos teorijos, praktiniai pavyzdžiai patvirtino jų vykdomų veiksmų teisingumą.

Išreiškiant pageidavimus dėl tolesnių mokymų, dalyviams yra aktualios tokios temos kaip veiklos organizavimas po institucinės pertvarkos, vaiko parengimas savarankiškam gyvenimui, agresijos valdymas ir kt.

 

* Pagal pagalbos priimant kasdienius sprendimus paslaugų teikimo aprašo projektą, pateiktą priede Nr. 1

** Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21d. įsakymu Nr. A1-221 patvirtintą „Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašą“