Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PASIRAŠYTA ŠEIMOS KONFERENCIJOS METODO MOKYMŲ PROGRAMOS PARENGIMO IR MOKYMŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

dokumentaiPasirašyta Šeimos konferencijos metodo mokymų programos parengimo ir mokymų organizavimo paslaugų teikimo sutartis su Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“.

Šia veikla siekiama įdiegti Šeimos konferencijos metodą Lietuvoje, išmokyti mokymų dalyvius taikyti šeimos konferencijos metodą, taip įgalinant šeimą aktyviai dalyvauti sunkumų ar kilusių iššūkių sprendime, mažinant vaiko paėmimo iš šeimos riziką.

 

Nr. Paslauga susideda iš:              Trukmė
1. Šeimos konferencijos metodo mokymų programos parengimas  
2. Šeimos konferencijos metodo mokymų pristatymas Lietuvos savivaldybėse (bendruomenėse)  
3. Mokymų organizavimas šeimos konferencijos koordinatoriams            32 ak. val.
4. Mokymų organizavimas šeimos konferencijos koordinatorių supervizoriams           80 ak. val.

Numatomas rezultatas:

  • parengta ŠK metodo mokymų programa;
  • suorganizuoti ir pravesti ŠK metodo mokymų pristatymai 60 Lietuvos savivaldybių (bendruomenių);
  • suorganizuoti ir pravesti mokymai 120-imt šeimos konferencijos koordinatorių;
  • suorganizuoti ir pravesti mokymai 15-ai šeimos konferencijos koordinatorių supervizorių.