Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Biržų rajono savivaldybėje pristatyta institucinės globos pertvarkos projekto eiga

Comp-333_thumb1[1]Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plane numatyta kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų bendruomenėje sistemą, kuri sudarytų galimybę kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias paslaugas pagal poreikius ir būtiną pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, tokios nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

Apie tai susitikime su Biržų rajono savivaldybės vadovais, specialistais, socialines paslaugas administruojančiais darbuotojais bei šias paslaugas teikiančių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais diskutavo Panevėžio regiono Pertvarkos procesų ekspertė Dalė Natanienė. Pristatyta Institucinės globos pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” eiga, plačiau kalbėta apie projekto tikslus, uždavinius, įgyvendintas veiklas.

Susitikimo dalyviai išsakė savo pastebėjimus, įžvalgas, požiūrį apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Akcentuota, kad keičiant įsigalėjusias visuomenėje neigiamas nuostatas, stiprinant bendruomenines paslaugas, vis mažiau vaikų pateks į institucinę globos sistemą, o patekusiems ir vaikus priėmusioms šeimoms bus teikiamos poreikius atitinkančios paslaugos.