Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bus apmokyta per 400 bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų ir šeimynų dalyvių

komandaPasirašytos 5 mokymų sutartys dėl Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų ir šeimynų dalyvių mokymo paslaugų.

Šia veikla bus siekiama organizuoti ir pravesti Bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) darbuotojų ir šeimynų dalyvių mokymus pagal 2018 m. birželio 1 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. BV-66 patvirtintą globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą.

Mokymų trukmė vienam dalyviui – 52 ak. val.

Planuojamas mokymų dalyvių skaičius – 404 BVGN darbuotojų ir šeimynų dalyvių.

Perkamo objekto dalis Perkama paslauga Planuojamas dalyvių skaičius Mokymų paslaugos teikėjas
I dalis Mokymų organizavimo paslauga BVGN darbuotojams ir šeimynų dalyviams Vilniaus regione 100 UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas”
II dalis Mokymų organizavimo paslauga BVGN darbuotojams ir šeimynų dalyviams Kauno regione 100 VšĮ „Konsultavimas.lt”
IV dalis Mokymų organizavimo paslauga BVGN darbuotojams ir šeimynų dalyviams Šiaulių regione 68 VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras
VI dalis Mokymų organizavimo paslauga BVGN darbuotojams ir šeimynų dalyviams Marijampolės ir Alytaus regione 68 VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras
VII dalis Mokymų organizavimo paslauga BVGN darbuotojams ir šeimynų dalyviams Panevėžio ir Utenos regione 68 VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras