Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Palydėjimo paslauga jaunuoliams – būtina

palydimoji globaAntradienį Vilniuje palydimosios globos paslaugai skirtoje nacionalinėje apskirto stalo diskusijoje susibūrė visų Lietuvos regionų šios paslaugos teikėjai, institucijų atstovai, institucinės globos pertvarkos ekspertai.

Kaip pastebi pertvarkos ekspertai, jaunuoliai, palikę globos namus, rūpintojų ar socialinę riziką patiriančių šeimų namus, yra itin pažeidžiama tikslinė grupė. Šie jaunuoliai dažnai stokoja savarankiškumo, socialinių, vertybinių bei profesinio orientavimo įgūdžių, nebūna pakankamai pasirengę naujam gyvenimui, todėl tai dažnai tampa jų socialinės atskirties priežastimi. Todėl palydėjimo bei palaikymo paslaugos yra labai svarbios.

Šiuo metu šios paslaugos yra teikiamos visuose Lietuvos regionuose, jas teikia 12 paslaugų teikėjų. Įgyvendinant institucinės globos pertvarkos projektą, tokios paslaugos jau suteiktos arba yra teikiamos 245 jaunuoliams.

Palydimosios globos paslaugos tikslas  – parengti jaunuolius savarankiškam gyvenimui, nuosekliai suteikiant daugiau laisvės ir tuo pačiu pareikalaujant daugiau atsakomybės.

Patirtimi, iššūkiais ir jų sprendimo būdais dalinosi paslaugą teikiančių VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, VšĮ „Actio Catholica Patria“ bei UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ atstovai.

Kaip pastebi praktikai, iššūkiai neretai susiję su paslaugų teikimo specifika jaunuoliams, turintiems negalią arba elgesio ar emocijų sutrikimų, taip pat su jaunuolių priklausomybėmis ar nusikalstamumu, mat nors užtikrinamos psichoterapeuto, psichologo, narkologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, pagalba ne visada priimama.

Vis tik kaip rodo patirtis, nuolatinė priežiūra ir kontrolė nepadeda ugdyti atsakingos ir savarankiškos asmenybės. Labai svarbu įgalinti jaunuolius patiems imtis aktyvaus vaidmens bei veiksmų, siekiant sėkmingo perėjimo į savarankišką gyvenimą.

Šiuo metu yra baigiamas rengti šios paslaugos aprašo projektas, siekiant reglamentuoti paslaugos teikimo tvarką, palydimosios globos atvejo vadybininko veiklą, pagalbos tikslinės grupės jaunuoliams koordinavimą ir teikimą, šių paslaugų finansavimą ir veiklos kokybės priežiūrą.