Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Palydimosios globos paslaugos aprašo projektas: laukiame jūsų vertinimų

jaunuoliaiĮgyvendinant institucinės globos pertvarkos projekte numatytas veiklas, parengtas Palydimosios globos paslaugų organizavimo ir kokybės priežiūros aprašo projektas. Kviečiame susipažinti ir teikti savo pastebėjimus, kuriems aspektams pritariate, o kuriuos siūlytumėte tobulinti. Jūsų nuomonių laukiame diskusijų forume. Norint diskutuoti forume, pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Palydimosios globos paslaugų organizavimo ir kokybės priežiūros aprašo projektas

Palydimoji globa – tai socialinė paslauga, teikiama tuo metu, kai jaunuoliai rengiasi palikti globos instituciją, rūpintojo ar socialinę riziką patiriančios šeimos namus arba jau yra pradėję savarankiškai gyventi, tačiau, siekiant jaunuolio pilnavertiškos integracijos į visuomenę ir savarankiškumo užtikrinimo, jam toliau teikiamos paslaugos ir parama.

Tad Palydimosios globos paslaugų organizavimo ir kokybės priežiūros aprašo projektas nustato šių paslaugų tikslus, principus, teikimo tvarką bei etapus, palydimosios globos atvejo vadybininko veiklą, pagalbos tikslinės grupės jaunuoliams koordinavimą ir teikimą, palydimosios globos paslaugų finansavimą ir veiklos kokybės priežiūrą.

Paslauga gali būti teikiama 16 – 24 metų amžiaus jaunuoliams (taip pat ir turintiems negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių), paliekantiems ar jau palikusiems globos sistemą arba socialinę riziką patiriančią šeimą.

Palydimosios globos paslaugų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad visiems mažiau galimybių turintiems minėto amžiaus jaunuoliams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba bei tikslinės paslaugos, siekiant šių jaunuolių sėkmingos adaptacijos bendruomenėje, pereinant į savarankišką gyvenimą.

Šiuo metu paslauga išbandoma visuose Lietuvos regionuose. Įgyvendinant institucinės globos pertvarkos projektą, tokios paslaugos jau suteiktos arba yra teikiamos 245 jaunuoliams.

Siekiant paslaugų tęstinumo, reikalinga patvirtinti šios paslaugos aprašą, kuriame būtų sukonkretintas paslaugos turinys, paslaugas teikiančių specialistų funkcijos, pagalba kriziniais atvejais ir kt., mat šiuo metu paslaugų teikėjams ne visada aišku, kaip organizuoti darbą vienu ar kitu atveju, kaip organizuojamas palydimosios globos atvejo vadybininko darbas, koordinuojant paslaugas (tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir kt.). Dėl to labai laukiama pastabų aprašo projektui.