Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Daugiau kaip 2 tūkstančiai specialistų įgyja darbui būtinų žinių

mokymaiBalandį prasidėjusių ir intensyviai vykstančių mokymų globos įstaigų darbuotojams,  taip pat mokymų socialiniams darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams, kurie dirba su šeima, kurioje yra artimasis su proto ar psichikos negalia, auga elgesio, emocijų sutrikimų turintis vaikas, dalyviai džiaugiasi įgyjamomis naujomis žiniomis ir įgūdžiais.

„Po pirmųjų įvykusių mokymų, peržvelgus globos įstaigų darbuotojų užpildytas mokymų kokybės vertinimo anketas, matome, kad mokymai atitinka didžiosios dalies dalyvių lūkesčius ir bendrai vertinami kaip efektyvūs. Mokymuose dalyviai teigiamai vertina dėstomos medžiagos susiejimą su praktika, praktinius užsiėmimus grupėse ir diskusijas, galimybę pasidalinti savo ir išgirsti kitų patirtį. Taip pat ir gerą mokymų atmosferą bei betarpišką lektorių bendradarbiavimą, naujų, neįprastų ir sudėtingų situacijų, galinčių pasitaikyti kasdieniame darbe, nagrinėjimą bei šių situacijų sprendimo būdų paiešką, siekiant kuo geriau atitikti klientų poreikius”, – sako pertvarkos klasterio ir darbuotojų mokymo srities ekspertė Miglė Musteikienė.

Šių mokymų metu dalyviams buvo užduoti namų darbai, kurių metu jie gilinosi į savo profesinį vaidmenį, kliento situaciją. Užduotį dalyviai įvertino kaip labai naudingą.

Mokymuose dalyvavusių regionų ekspertų nuomone, vykdomi mokymai yra naudingi ir informatyvūs. Lektoriai yra gerai pasirengę mokymams, informaciją pateikia aiškiai, iliustruodami pavyzdžiais, puikiai valdo auditoriją.

„Vaiko teisių apsaugos specialistai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeima, kurioje yra  asmuo su proto ir (ar) psichikos negalia arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų, vykstančius mokymus vertina labai palankiai, mano, kad jie yra vertingi, reikalingi ir aktualūs”, – pastebi ekspertė M. Musteikienė.

Mokymų dalyviai teigia, kad mokymų medžiaga pateikta aiškiai ir suprantamai, mokymų metu lektoriai stengiasi išsamiai atsakyti į klausimus.

Dalyviai pabrėžia, kad mokymų metu nemažai laiko diskutuojama apie darbo kasdienybėje aktualius dalykus, aptarinėjami konkretūs atvejai bei pateikiami praktiniai pavyzdžiai.

Vaiko teisių apsaugos specialistų teigimu, vykstančių mokymų metu jie įtvirtino ir pastiprino turimas žinias, praplėtė žinias apie darbą su šeima, kurioje yra artimasis su proto ar psichikos negalia, auga elgesio, emocijų sutrikimų turintis vaikas. Jie taip pat turėjo galimybę pasitikrinti, ar teisingai elgiasi konkrečiose situacijose. Didžioji dalis dalyvių šiuos mokymus rekomenduoja kolegoms.

Mokymai vyksta ar bus vykdomi visuose Lietuvos regionuose. Planuojama apmokyti 1800 globos įstaigų darbuotojų bei 360 socialinių darbuotojų ir vaiko teisių apsaugos specialistų.

Mokymuose socialiniams darbuotojams ir vaiko teisių specialistams analizuojamos tokios temos kaip smurto atpažinimas ir įvertinimas, asmens  gebėjimo pasirūpinti savimi ir vaikais įvertinimas. Taip pat dėmesio skiriama vaiko bei neįgaliojo teisių ir interesų užtikrinimui, specializuotos pagalbos teikimui.

Globos įstaigų  darbuotojų mokymuose gvildenami situacijos ir žmogaus poreikių įvertinimo ypatumai, kokybiškos socialinės pagalbos planavimo ir teikimo klausimai. Analizuojamos tokios temos kaip krizinių situacijų, agresijos bei kitų elgesio ir emocijų problemų prevencija, atpažinimas ir valdymas, bendradarbiavimo principai ir jų taikymas, aptariamos naujos paslaugų teikimo metodikos.