Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Diskusijoje aptartos Klaipėdos regione įgyvendinamos pertvarkos aktualijos, sunkumai, paslaugų tęstinumo galimybės

Balandžio 19 d. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose vyko Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių regioninė apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų ir Neringos savivaldybių socialinės paramos ir rūpybos, Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai, globos įstaigų ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai, nevyriausybiniu organizacijų atstovai, taip pat atvyko Projekto nacionalinio lygmens  neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė Lina Gulbinė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė Neringa Česnulaitė.

Klaipėdos regiono Pertvarkos procesų ekspertė Živilė Jurgutienė pristatė projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ eigą, jau įgyvendintas, vykstančias ir artimiausiu metu numatomas veiklas.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė Aušra Nikolajevienė pristatė laikino atokvėpio paslaugą, kuri įstaigoje teikiama nuo 2015 m. Pasidžiaugta, kad laimėjus finansavimą iš Pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ir atsiradus galimybei teikti paslaugas nemokamai, sulaukta šeimų, auginančių vaikus su proto ir (ar) psichine negalia, susidomėjimo šia paslauga. Saugų vaikų globos namų direktorius Eugenijus Judeikis papasakojo apie bendruomeninių vaikų globos namų paslaugą, kuri teikiama 10 likusiems be tėvų globos vaikų Švėkšnos bendruomeniniuose namuose „Gilė“.

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ konsultantės aptarė darbuotojų vertinimo regione rezultatus, akcentuodamos, kad Klaipėdos regiono pertvarkomose įstaigose dirba aukštos kompetencijos ir motyvacijos, reikalingų naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, specialistai.

Bendros dalyvių diskusijos metu aptartos šių dienų aktualijos vaiko ir neįgaliųjų  gerovės srityse, kylantys sunkumai, tolesnės paslaugų tęstinumo galimybės.