Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Diskusijose aptarta Tauragės regiono globos įstaigų parengiamoji teikti naujų formų paslaugas veikla

Balandžio 20 d. Tauragės rajono savivaldybėje vyko Institucinės globos pertvarkos klasterio dalyvių apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Tauragės rajono savivaldybės vadovai, Jurbarko, Tauragės, Šilalės  ir  Pagėgių savivaldybių, Socialinės paramos  skyrių, Vaikų teisių apsaugos, socialinių paslaugų centro atstovai, nevyriausybinių organizacijų, pertvarkomų globos įstaigų ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai.

Regioninio lygmens Pertvarkos procesų ekspertė Tauragės regione Marijona Janavičienė pristatė projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ eigą, įgyvendinamas veiklas. Susitikime dalyvavusios UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ konsultantės aptarė darbuotojų vertinimo regione rezultatus – pasidžiaugta, kad Tauragės regiono pertvarkomose įstaigose dirba aukštos kompetencijos ir motyvacijos, reikalingų naujų bendruomeninių paslaugų teikimui, specialistai.

Adakavo socialinės globos namų vadovai pristatė  laikino atokvėpio paslaugą, finansuojamą  Pertvarkos projekto lėšomis. Pristatymo metu įvardinti šios paslaugos teikimo tikslai, pateikti pavyzdžiai,  kokiais atvejais Tauragės gyventojai kreipiasi dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo.

Bendrose diskusijose aptartos regiono globos įstaigų pertvarkos idėjos, kurias pristatė Adakavo, Skalvijos ir Tauragės „Šaltinėlio“ globos namų atstovai. Pasak Adakavo socialinės globos namų direktorės Kristinos Anulienės, globos namai jau yra pasirengę savo įstaigos gyventojams teikti naujų formų paslaugas – šiuo metu laukiama, kol bus baigtas gyventojų individualių poreikių vertinimas ir sudarytas kiekvieno įvertinto šios tikslinės grupės atstovo individualus planas.

Įstaigos vadovė pabrėžė, kad jau yra ieškoma patalpų, kuriose būtų galima įkurti grupinio gyvenimo namus neįgaliesiems su proto ir (ar) psichikos negalia, taip pat surastos patalpos apsaugoto būsto paslaugoms teikti. Diskusijos metu akcentuota, kad planuojant paslaugas neįgaliesiems, svarbu numatyti bendradarbiavimą su vietos bendruomene, kuri garantuotų šių paslaugos gavėjų įtraukimą į bendruomeninį gyvenimą.

Tauragės rajono vaikų globos namų „Šaltinėlis“ direktorė Regina Judzinskienė pasidalino savivaldybei priklausančių vaikų globos įstaigos pertvarkos idėjomis. Anot direktorės, jų įstaiga taip pat yra pasirengusi pertvarkai – šiuo metu  įstaigoje jau rengiami globėjų įtėvių mokymų ir konsultavimo kursai, intensyviai dirbama ieškant asmenų, galinčių tapti socialiniais globėjais. Taip pat pristatytos naujos kompleksinės pagalbos šeimai paslaugos, kurios dar šiais metais planuojamos teikti Tauragės rajono šeimoms.

Regiono savivaldybių atstovai diskusijos metu kalbėjo apie savivaldybėse šeimoje ir bendruomenėje teikiamas ir planuojamas teikti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams ir asmenims,  turintiems proto ar (ir) psichikos negalią.

Pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė,  apibendrindama diskusiją, atkreipė dėmesį, kad aktyviausi klasterio dalyviai regione išliko tie patys – tai savivaldybių administracijų ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų atstovai. Ekspertė apgailestavo, kad regione vis dar sudėtinga į pertvarkos klasterio veiklas įtraukti nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų atstovus, pasigendama verslo atstovų dalyvavimo.

Tauragės savivaldybės meras Sigitas Mičiulis padėkojo Adakavo socialinės globos namų kolektyvui už nuoširdų bendradarbiavimą teikiant paslaugas rajono gyventojams, taip pat Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistei Neringai Česnulaitei ir  Projekto nacionalinio lygmens neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertei Linai Gulbinei už dalyvavimą regiono klasterio dalyvių apskrito stalo diskusijoje.