Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Diskusijoje įvardintos prioritetinės socialinių paslaugų kryptys

Diskusija PanevezysPanevėžio miesto savivaldybėje liepos 27 d. įvyko diskusija apie socialinių paslaugų poreikį ir plėtrą Panevėžio mieste. Susitikime, planuojant paslaugas gyventojams, svarstytos savivaldybės iniciatyvos ir priemonės. Administracijos direktoriaus pavaduotojos Sandros Jakštienės teigimu, vienas svarbiausių institucinės globos pertvarkos uždavinių yra ne tik sėkmingas perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei artimos aplinkos paslaugų teikimo įvairaus amžiaus gyventojams, bet, išskiriant prioritetines kryptis, socialinių paslaugų teikimo poreikių nustatymas ir sėkminga jų plėtra.

Dalyviai diskutavo apie savivaldybėje, šeimoje ir bendruomenėje teikiamas ir planuojamas teikti socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams ir asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, taip pat garbaus amžiaus asmenims, būtinas pagalbos priemones šeimai stiprinti, suteikiant ir išplečiant naujų formų bendruomenines socialines paslaugas.

Akcentuotos prioritetinės socialinių paslaugų kryptys – tai vaikų gerovės ir pagyvenusių žmonių užimtumas, globos ir priežiūros stiprinimas. Vykdant socialinių paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje ir rūpinantis socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, diskutuota ir apie pertvarkoje dalyvaujančių Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų patalpų panaudojimo galimybes.

Panevėžio regiono pertvarkos procesų ekspertė Dalė Natanienė akcentavo, jog kompleksinė parama šeimai yra būtina, o teigiami rezultatai bus pasiekiami tik glaudžiai bendradarbiaujant įstaigoms, organizacijoms, asmenims, suinteresuotiems ir dirbantiems socialinėje srityje. Taip pat pasitarimo metu pristatyta projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” įgyvendintos ir šiuo metu vykdomos veiklos, naujos bendruomeninės paslaugos, buvo raginama labiau domėtis ir dalyvauti skelbiamuose paslaugų pirkimuose.

Susitikime taip pat dalyvavo Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų, Panevėžio socialinių paslaugų centro vadovai, savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Socialinių paslaugų, Socialinių išmokų poskyrio atstovai.