Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Diskusijos Rokiškio savivaldybėje: institucinės globos pertvarkos procesai ir visuomenės požiūris

rokiskis-1Rokiškio rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su savivaldybės vadovais, specialistais, socialines paslaugas administruojančiais darbuotojais bei šias paslaugas teikiančių įstaigų atstovais. Pertvarkos procesų ekspertė Panevėžio regionui Dalė Natanienė supažindino su Institucinės globos pertvarkos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje” eiga, įgyvendintomis veiklomis. Ekspertė pažymėjo, kad perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų laikotarpiu ypač svarbus bendruomenės vaidmuo.

Pertvarkomų Obelių vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Elona Adomavičienė pasidalino gerąja patirtimi apie pirmuosius šeimos modelio bendruomeninius vaikų globos namus ir planus, įgyvendinant naujų formų bendruomenines socialines paslaugas. Mero pavaduotojas Egidijus Vilimas atkreipė dėmesį į asmenų, turinčių negalią, ribotas įdarbinimo galimybes, dėl sumažėjusio šių asmenų dalyvavimo visuomeniniame gyvenime ir veikloje. Pasak Rokiškio rajono savivaldybės  atsakingų vadovų ir specialistų, žmonių, turinčių negalią, integracija į visuomenę – vienas svarbiausių jų gyvenimo kokybės gerinimo būdų.

Sutikimo dalyviai diskutavo apie institucinės globos pertvarkos procesus. Akcentuota, kad būtina šviesti visuomenę, keičiant jos požiūrį tėvų globos netekusių vaikų, asmenų, turinčių protinę/psichinę negalią, atžvilgiu, taip pat kuo daugiau skleisti visuomenėje žinią apie globą ir įvaikinimą, apie  esamų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų paramos bei palaikymo svarbą. Taip pat aptartos būtinos pagalbos priemonės šeimai stiprinti, suteikiant ir išplečiant naujų formų bendruomenines socialines paslaugas.