Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apskrito stalo diskusija Visagine: planuojamos pertvarkos veiklos, naujos teiktinos paslaugos

visaginas1111Siekiant, kad globos namuose gyvenantys vaikai ir asmenys, turintys proto ir (ar) psichikos negalią, augtų, gyventų šeimose ar bendruomenėje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plane numatyta kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų bendruomenėje sistemą, kuri sudarytų galimybę kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias paslaugas pagal poreikius ir būtiną pagalbą bendruomenėje, o     kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui – augti saugioje ir jo raidai palankioje biologinėje aplinkoje, tokios nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.

visaginas222222

Apie tai 2016 m. gruodžio 6 d. Visagino paramos vaikui centre vyko apskritojo stalo diskusija „Institucinės globos pertvarkos, pereinant prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams paslaugų įvertinimas ir planavimas Visagino savivaldybėje“, kurioje
dalyvavo Utenos regiono Pertvarkos procesų ekspertas Gytis Baltrūnas, Visagino savivaldybės mero pavaduotoja Tamara Gaivoronskaja, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Aleksandra Grigienė ir specialistė Gitana Ziziukienė, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Pristatyta Institucinės globos pertvarkos projekto eiga, plačiau kalbėta apie projekto tikslus, uždavinius, planuojamas įgyvendinti Visagino savivaldybėje veiklas, naujas teiktinas paslaugas.

visaginasssssSusitikimo dalyviai pasidalino savo pastebėjimais, įžvalgomis, požiūriu apie šiuo metu vykstančius institucinės globos pertvarkos procesus. Akcentuota, kad keičiant įsigalėjusias visuomenėje neigiamas nuostatas, stiprinant bendruomenines paslaugas, vis mažiau vaikų pateks į institucinę globos sistemą, o patekusiems ir vaikus priėmusioms šeimoms bus teikiamos poreikius atitinkančios paslaugos. Nutarta per pusmetį numatyti tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų gaires, atsižvelgiant į Visagino savivaldybės specifiką.

Šiuo metu Lietuvos globos įstaigose gyvena 3275 vaikai ir apie 6000 neįgaliųjų, turinčių proto ir (arba) psichikos negalią.