Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Institucinės globos pertvarka: perkamos dar vienos naujos socialinės paslaugos

Comp-333_thumb1[1]Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje”. Vienas iš šio projekto uždavinių yra parengti vaikams bei jų šeimoms skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę. Šiuo projektu taip pat yra siekiama įtvirtinti naują, profesionalaus socialinio globėjo institutą – kad vaikas patirtų kuo mažesnę žalą atskyrimo nuo tėvų atveju, laikiną jo globą ketinama patikėti specialiai paruoštai šeimai/ asmeniui – socialiniam globėjui.

Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=319329 paskelbtas bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų  pirkimas. Siekiant užtikrinti bandomąją socialinių globėjų veiklą, jų paslaugos turėtų būti suteiktos visuose Lietuvos regionuose. Bendras socialinių globėjų skaičius turėtų būti ne mažesnis kaip 100 asmenų.

Socialiniais globėjais galės tapti asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir/ar seserys), netekusių tėvų globos. Socialinių globėjų paslaugos bus apmokamos.

Kviečiame susipažinti su paskelbtais viešųjų pirkimų dokumentais ir dalyvauti išbandant naujas socialines paslaugas vaikams, netekusiems tėvų globos. Informaciją apie pirkimą galite rasti ir čia: http://www.pertvarka.lt/veikla/viesieji-pirkimai/paskelbti-viesieji-pirkimai/.

Daugiau informacijos: interneto svetainėje www.pertvarka.lt