Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DISKUSIJOS TAURAGĖS REGIONE: BŪTINA NAUJŲ FORMŲ GLOBA

IMG_6397Birželio 8 dieną Adakavo socialinės globos namuose Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo apskrito stalo diskusijos Tauragės regione metu politikai, savivaldybių socialiniai darbuotojai, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, sveikatos priežiūros ir nevyriausybinių organizacijų atstovai aptarė pertvarkos projekto veiklas, bendradarbiavimo galimybes bei pasidalijo gerąja patirtimi.

Pertvarkos procesų ekspertė Tauragės regionui Marijona Janavičienė supažindino diskusijos dalyvius su atliekamais darbais, pristatė sociologinių tyrimų rezultatus bei bendradarbiavimo priemones.

Regiono savivaldybių socialinės paramos skyrių atstovai kalbėjo apie alternatyvių institucinei globai naujų formų paslaugų poreikį.

Gerąja patirtimi pasidalijo pertvarkoje dalyvaujančių globos įstaigų atstovai. Skalvijos vaikų globos namų direktorius Nerijus Jarilinas akcentavo, jog norimiems pokyčiams reikia gerai pasiruošti, nes būtent pertvarkos pirmajame etape kuriamos pagrindinės sąlygos, labai svarbios tolesnei pertvarkos eigai. Jis taip pat pabrėžė, kad perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų laikotarpiu ypač svarbus bendruomenės vaidmuo. N. Jarilinas paminėjo Skalvijos vaikų globos namų įkurtų bendruomeninių vaikų namų pavyzdį.

Renginio pabaigoje pritarta, jog regionui būtinos alternatyvios institucinei globai naujų formų paslaugos, taip pat būtų labai naudingi savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bei kitų įstaigų atstovų susitikimai. Prieita prie išvados, kad įvairūs susitikimai, apskrito stalo diskusijos padeda stiprinti pertvarka suinteresuotų asmenų tarpusavio bendradarbiavimą ir gauti reikalingų žinių apie pertvarką.

Po diskusijų renginio dalyviai susipažino su Adakavo socialinės globos namų Neįgaliųjų padalinyje teikiamomis paslaugomis, bendravo su šių namų gyventojais, domėjosi jų savarankiškumo galimybėmis ir teikiama specialistų pagalba.