Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KAUNO REGIONE DISKUTUOTA APIE PERTVARKOS EIGĄ

Birželio 7 d. SBĮ Kauno rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centre įvyko institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo Kuno regione apskrito stalo diskusija. Joje dalyvavo Kauno regiono savivaldybių atstovai, nevyriausybinės organizacijos, mokslininkai, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė bei neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė. Diskusijos metu aptartos institucijų bendradarbiavimo galimybės ir svarba, galimi klasterio dalyviai ir veiklos principai, siekiant sukurti sąlygas tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie kompleksinių paslaugų teikimo bendruomenėje ir šeimoje. Nemažai diskutuota ir dėl pertvarkos proceso eigos.

Diskusijos dalyviams Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktorius Ričardas Kukauskas pristatė naujovę Kaune – budinčius globėjus. VšĮ „Actio  Catholica Patria“ vadovė Kristina Mačiulytė pasidalijo išėjusių iš globos namų jaunuolių savarankiškumo ugdymu lydimajame būste patirtimi. Apie Arkos bendruomenę papasakojo jos vadovas Gedas Malinauskas, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Kristina Stanislovaitienė pristatė Dienos socialinės globos centro veiklą.

20160607_1318055