Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PANEVĖŽIO REGIONO DISKUSIJOJE KALBĖTASI APIE KOMPLEKSINĘ PARAMĄ ŠEIMAI

Birželio 7 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje įvyko institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo apskrito stalo diskusija Panevėžio regione. Joje dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Biržų rajono savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja dr. Sandra Jakštienė, Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų direktorius ir vyr. socialinė darbuotoja, Panevėžio socialinių paslaugų centro, Rokiškio socialinės paramos centro bei Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atstovai, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Romutė Ožalinskienė, Panevėžio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Aldona Pranciška Paškevičienė, taip pat Lavėnų socialinės globos namų, Obelių vaikų globos namų, Kupiškio socialinės globos namų atstovai ir kt.

Susitikimo metu diskutuota, kokių regione trūksta paslaugų, siekiant sėkmingai įgyvendinti projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Akcentuota, jog yra būtina kompleksinė parama šeimai. Taip pat aptartos problemos, su kuriomis susiduria kai kurios savivaldybės (socialinių darbuotojų bei psichologinių paslaugų trūkumas), socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo būtinybė ir sunkumai. Susitarta, jog kita apskrito stalo diskusija numatoma organizuoti rugsėjo mėnesį.