Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TELŠIŲ REGIONO DISKUSIJŲ METU PASIDALYTA GERĄJA PRAKTIKA

SONY DSCGegužės 25 dieną įvyko institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo apskrito stalo diskusija Telšių regione. Diskusijoje dalyvavo 32  regiono institucijų atstovai, iš jų 5 nevyriausybinių organizacijų atstovai, 1 sveikatos specialistas, 1 švietimo atstovas, 2 savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, visų regiono globos institucijų atstovai  ir kt. Rajonų socialinės paramos ir rūpybos skyrių atstovai pristatė esamą padėtį rajonuose, išsakė poreikius. Susitikimo metu pasidalyta gerąją patirtimi. Asociacijų atstovai papasakojo apie jų vykdomas veiklas bei siekius. Taip pat aptarti pertvarkos sunkumai, privalumai ir bendradarbiavimo galimybės.