Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ekspertė: kompleksinė pagalba mamoms – paslauga, kurios teikiama nauda akivaizdi

mamaĮgyvendinant institucinės globos pertvarką teikiama kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 metų amžiaus yra viena iš paslaugų, kurių teikiama nauda yra akivaizdi.

„Jurbarkiečiai čia galėtų būti pavyzdžiu. Atsidavusių socialinių darbuotojų dėka ne tik užtikrinama šių paslaugų kokybė paslaugos teikimo laikotarpiu, tačiau kartu seniūnijų socialiniais darbuotojais, šeimos atvejo vadybininkais aptariama, kaip padėti mamoms, kad jos galėtų susitvarkyti savo buitį iki pasibaigs paslaugos teikimas. Jau dabar kartu bendradarbiaujant su seniūnijų socialiniais darbuotojais yra sprendžiama, kaip kuo ilgiau išlaikyti įgytus įgūdžius“, – paslaugos aptarimui skirtame susitikime šią savaitę kalbėjo institucinės globos pertvarkos procesų koordinatorė Marijona Janavičienė.

Eržvilko Motinos ir vaiko krizių centre vykusiame projekto „Kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m. amžiaus“ dalyvių individualių priežiūros šeimai planų peržiūroje ir aptarime taip pat dalyvavo VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorė A. Balčiūnienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Z. Tytmonienė, atvejo vadybininkė R. Matijošaitienė, Šimkaičių seniūnijos socialinė darbuotoja G. Knapkienė, vyriausioji socialinė darbuotoja V. Bajorinienė, socialinė darbuotoja L. Raulynaitienė.

Eržvilko Motinos ir vaiko krizių centro socialinė darbuotoja V. Bajorinienė susitikimo dalyviams trumpai pristatė paslaugos tikslus bei turinį. „Šios paslaugos gavėjos – tai besilaukiančios moterys, kurios dėl įvairių priežasčių negali ar nepajėgia savarankiškai gyventi savo būste ar jo susirasti, taip pat motinos su vaikais, kurios neturi nuolatinės gyvenamosios vietos ir yra atsidūrusioms socialinės rizikos ar/ir krizinėje situacijoje bei neturinčios reikiamų motinystės ir socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui“, – kalbėjo V. Bajorinienė.

Apgyvendinus moteris socialinės priežiūros įstaigoje, kiekvienai yra sudaromas individualus socialinės priežiūros planas. Šis planas sudaromas, įvertinant nustatytus individualius poreikius ir įtraukiant visus galimus specialistus. Planas sudaromas, numatant šeimai ir kitų reikalingų įstaigų teikiamos pagalbos koordinavimą, pvz., teisinę pagalbą, nustatant tėvystę, priteisiant išlaikymą vaikui/vaikams ir kt.  Planas visad suderinamas su moterimi.

Susitikime dalyvavusi VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorė A. Balčiūnienė įvardino individualių planų įgyvendinimo ir jo peržiūrų svarbą. Pasak įstaigos vadovės, nors dirbantys su projekto dalyvėmis darbuotojai deda dideles pastangas padėti mamoms su vaikais, problema iškyla joms grįžus į namus.

„Ne visos mamos įgytus įgūdžius puoselėja toliau, joms reikalinga gyvenamosios vietos socialinių darbuotojų pagalba. Todėl teikiant šias paslaugas labai svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos specialistais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais ir kitais specialistais“,  – akcentavo įstaigos direktorė.

Peržiūros aptarimo metu pasidžiaugta, kad keletui projekto dalyvių su socialinių darbuotojų pagalba pavyko susitvarkyti šeimų buities bei pagerinti gyvenimo sąlygas. Kad ir kelios mamos, kurioms bus suteikta ši kompleksinė pagalba, išmoks sukurti saugią aplinką savo vaikams, sustiprins gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas bei įveikti socialinę atskirtį.