Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

listing_gallery_06

ELEKTRĖNUOSE DALINTASI GERĄJA PATIRTIMI

Diskusijos Elektrėnuose akimirkosBirželio 22 d. Elektrėnų savivaldybės Tarybos salėje įvyko institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimo Vilniaus regione apskrito stalo diskusija, kurios tikslas aptarti institucijų bendradarbiavimo galimybes ir naudą, siekiant sukurti sąlygas tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie kompleksinių paslaugų teikimo bendruomenėje ir šeimoje.
Pertvarkos procesų ekspertė Vilniaus regionui Vida Lukamskienė supažindino diskusijos dalyvius su projekto tikslais, įgyvendintomis veiklomis bei regiono klasterio kūrimo tikslais, teikiama nauda ir siekiamais rezultatais. Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė pasidalino gerąja patirtimi organizuojant ir teikiant bendruomenines paslaugas tikslinėms grupėms savivaldybėje. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė Viktorija Grežėnienė diskusijos dalyviams pristatė įstaigos veiksmų planus institucinės globos pertvarkos procese. Betzatos bendruomenės direktorius Rimantas Ramonas pasidalino grupinio gyvenimo namų patirtimi, teikiant pagalbą proto negalią turintiems suaugusiems asmenims. Žiburio paramos ir labdaros fondo generalinė direktorė Kristina Stepanova kalbėjo apie kokybiškos vaiko globos šeimai artimoje aplinkoje užtikrinimą, kompleksiškų paslaugų svarbą ir jų prieinamumą.
Savivaldybių atstovai pasidalino patirtimi organizuojant ir teikiant bendruomenines paslaugas, veiksmų kryptimis pertvarkos procese ir aptarė bendradarbiavimo svarbą su kitų sektorių (švietimo, sveikatos priežiūros ir kt.) organizcijomis, siekiant tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje ir šeimoje teikiamų paslaugų.
Diskusijoje taip pat dalyvavo Vilniaus regiono savivaldybių, pertvarkomų globos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorės pavaduotoja Vita Šulskytė ir projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ nacionalinio lygmens pertvarkos procesų ekspertė Jurgita Taukytė. Diskusijos dalyvius pasveikino ir kryptingo darbo, siekiant atliepti projekto tikslinių grupių poreikius, palinkėjo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis.