Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

GERA ŽINIA ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS GLOBĖJAMS – GIMK MOKYMUS ORGANIZUOJANTIS GLOBOS CENTRAS DURIS ATIDARO ANYKŠČIUOSE

71095168_526977174729821_106992935333003264_nUtenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajone specialistės susitikimo su Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vadovu metu išgirdo džiugią naujieną – Globos centro darbuotojai jau šį rudenį iš tolimo rajono pakraščio Aulelių kaime esančių patalpų persikrausto į Anykščius.

„Uždarius ar apjungus kai kuriuos Anykščių ligoninės skyrius, atsilaisvino patalpos, kurias savivaldybė pagal panaudą perduoda Globos centrui. Galiu patikinti, kad nauja būsimų globėjų grupė jau šį rudenį mokysis naujose patalpose“, – pranešė Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vadovas Vaidas Niaura.

„Tai, kad Globos centras perkeliamas į pačius Anykščius – labai aktualus klausimas mums, nes pagrindinis esamų ir būsimų globėjų rūpestis iki šiol buvo tolimas, nepatogus susisiekimas su Globos centru. Nuoširdžiai tikime, kad šis žingsnis padės pritraukti daugiau potencialių globėjų, pasiryžusių į savo šeimą priimti vaikus“, – sakė VTAS specialistė Asta Palaimienė.

„Globos centro perkėlimas iš rajono periferijos arčiau link rajono centro – itin sveikintinas dalykas. Šis  žingsnis padės suteikti kokybiškesnes paslaugas visiems, kuriems jos reikalingos. Tikime, kad panašios iniciatyvos atsiras ir kituose Lietuvos rajonuose“, – apibendrino Gytis Baltrūnas, Pertvarkos procesų ekspertas Utenos regione.

Primename, kad Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos (toliau – GIMK) mokymai yra skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

 Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų,  įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

 Šių mokymu metu yra ugdomi ir stiprinami asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtini penki gebėjimai:

  • Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
  • Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
  • Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
  • Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
  • Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.