Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

GLOBĖJA ASTA: VISI VAIKAI NUSIPELNĖ ŠEIMOS

Globeja Asta su vaikaisPrie vaikų globos šeimoje prisidėjo Astos ir Mindaugo Bagdonų šeima. Asta – socialinė globėja. Auginantys 9 metų dukrą, jie pasiryžo į savo šeimą priimti ir be tėvų globos likusius vaikus. Šiuo metu Asta ir Mindaugas į savo šeimą priėmė 9 metų mergaitę ir 5 metų berniuką.

Asta yra pedagogė, labai aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime, daug dirba, kaip pastebi aplinkiniai – niekada nestokoja energijos ir yra laiminga. Kaip pasakoja Asta, jai niekada nebuvo svetima vaikai, likę be tėvų globos, ji nuolat bendraudavo ir organizuodavo vaikų užimtumą – neformalų ugdymą bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniams, kiekvieną vasarą organizuoja globojamų vaikų vasaros užimtumo stovyklą. Ji taip pat pirmininkauja Lazdijų rajono savivaldybės likusių be tėvų globos vaikų globėjų asociacijai „Spindulys“.

Globodama vaikus, Asta nesėdi vietoje: nuolat vyksta į išvykas, ekskursijas, keliauja po visą Lietuvą. Neseniai Asta kartu su vaikais buvo išvykusi atostogauti į Palangą.

„Geriausią pagalbą gali suteikti šeima. Jokia institucija nepakeis vaikui šeimos,jos tradicijų, mokymosi pasiskirstyti pareigas, net ir nedideli nesutarimai tarp tėvų ir vaikų daug ko išmoko apie žmonių santykius, kaip juos taikiai spręsti kartu. Tik taip vaikas gali atrasti save, pradėti vėl pasitikėti savimi ir aplinkiniais, pamilti save ir savo globėją bei savo naująją šeimą“, – įsitikinusi globėja.

Vaiko globa šeimoje – tai galimybė suteikti vaikui, kuriuo negali rūpintis jo biologiniai tėvai, saugią ir sveiką, mylinčią aplinką savo šeimoje, užtikrinant tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų ir teisių gynimą bei atstovavimą. Paprastai tariant, globa – tai įvairiapusis rūpinimasis vaiku, kuriuo negali rūpinti jo tėvai – laikinai arba ilgesnį laiką, kartais iki pat vaiko pilnametystės.

Kviečiame prisidėti prie globėjų ir suteikti vaikams namus bei šeimos šilumą.