Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

GLOBĖJAMS SOCIALINĖS PARAMOS PASLAUGOS TAPO PRIEINAMESNĖS

mitchell-luo-WU9n25_0PBo-unsplashSiekiant pagerinti socialinės paramos paslaugų teikimą ir jų prieinamumą globėjų, įtėvių šeimoms LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija” kartu su socialiniais partneriais įgyvendino projektą „Nr. LLI-405 LAT-LIT SOS FGA”. Projekto įgyvendinimo metu pagalba tapo prieinama atokiose kaimiškose vietovėse gyvenantiems globėjams ir įtėviams Pakruojo ir Šiaulių rajonuose. Išsamiau apie tai kalbėta projekto baigiamajame renginyje.

Pasiekti rezultatai akivaizdūs

LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos“ Šiaurės vakarų programos vadovė Jurgita Joniškienė kalbėjo, kad projektas ne tik suteikė laiku ir prieinamą pagalbą globėjams, bet kartu telkė globėjus ir įtėvius dalytis savo patirtimi dalyvaujant mokymuose, o Šiaulių rajono ir Pakruojo rajono savivaldybių globos centro koordinatoriams gilinti savo žinias Bauskės ir Vecumnieku savivaldybėse.

Atvejo vadybininkė Roberta Augienė informavo, kad projekto įgyvendinimo metu buvo aplankyta 100 globėjų šeimų, sudaryta 60 individualių planų, o intensyvios paslaugos, pagal poreikį, teiktos 31 šeimai. Ji atkreipė dėmesį, kad bendradarbiaujant su globėjais ir įtėviais pavyko pasiekti įspūdingų rezultatų. Pavyzdžiui, 12 metų berniukas turintis spec. poreikius po intensyvaus specialistų darbo išmoko skaityti ir rašyti. 9 metų berniukui pakilo pasitikėjimas savimi, atsirado motyvacija mokytis, pagerėjo mokymosi rezultatai. Globėja močiutė suprato vaikų ikimokyklinio ugdymo svarbą. 5 ir 3 metų vaikai turintys tam tikrus sutrikimus pradėjo lankyti darželį.

Projekto logopedė Simona Miškinienė pripažino, kad dirbant su vaikais teko įdėti daug pastangų. Ji kalbėjo, kad dirbant su kitokiais, ypatingais vaikais, tenka išbandyti 30-50 įvairių problemų sprendimo būdų, kol pagaliau vienas iš jų ima duoti rezultatų. Specialistė įsitikinusi, kad labiausiai prie šio projekto sėkmės prisidėjo efektyvus bendradarbiavimas su kolegomis, nes vienai ir tai pačiai šeimai kartais neužtenka vien tik spec. pedagogo pagalbos, reikalingos ir soc. pedagogo, psichologo ir kitų specialistų konsultacijos.

Specialistai nori padėti

Vyriausioji specialistė VVTAĮT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Šiaulių miesto savivaldybėje Jurgita Siliūnienė išsamiau papasakojo apie patirtis dirbant su globėjais. Anot jos, viena didžiausių problemų yra ta, kad didžioji dalis globėjų ir įtėvių tiesiog nenori priimti siūlomos pagalbos. Jos nuomone, viena iš to priežasčių – nenoras patirti gėdos jausmo, nes tai esą yra savotiškas pripažinimas, jog kažko nesugebu, negaliu padaryti pats. Specialistė kalbėjo, kad globėjams priimti pagalbą nėra lengva. Dar nėra įprasta guostis ne draugėms, o psichologui, patarimo klausti ne geros kaimynės, o kreiptis į soc. darbuotoją, į vaiko teisių specialistą žiūrėti ne kaip į prievaizdą, o į sąjungininką, ginantį bendrą mūsų visų tikslą – saugią, ramią vaikystę.

„Neabejotinai globa yra mūsų visų komandinis darbas, nes vienas globėjas šiame lauke tikrai ne karys. Jeigu pagalba būtų ne tik pasiūlyta, bet ir suteikta, kartais net ir primygtinai, galbūt nebūtų tiek daug „lūžusios“ globos atvejų, nereikėtų stebėti globėjų „perdegimo“, nebūtų nusivylimo globos procesu ir galbūt ir mums savo darbe netektų narplioti painių situacijų, kai globėjai, neaišku dėl kokių motyvų, atsisako globojamų vaikų“, – akcentavo J. Siliūnienė.

Kartais tenka išgirsti, kad mokyklos ne visada yra linkusios suteikti reikalingą pagalbą spec. poreikių turintiems vaikams. Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Bubių mokyklos direktorius Vaidas Bacys suskubo tam paprieštarauti. Anot jo, Aukštelkės mokyklai svarbus ne tik efektyvus bendradarbiavimas su vaikais, bet ir su jų globėjais: „Didžiausia sėkmė slypi darbe su šeima. Svarbu galvoti, kaip dirbti su šeima vardan vaiko. Mokykloje mes niekada neturėsime pakankamai specialistų, jeigu į tai neįtrauksime šeimos ir mokytojų kompetencijos“, – sakė V. Bacys.

Po dar kelių specialistų pasisakymų, projekto rengėjai, partneriai sutarė, kad globėjams, įtėviams pagalba itin reikalinga, net jeigu jie patys to nepripažįsta. Net ir projektui pasibaigus specialistai sutarė ieškoti būdų, kaip toliau padėti šeimoms, kad globėjai nesijaustų tokie vieniši ir nesuprasti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 1 d.2019 m. gruodžio 31 d. Projektui skirtas Europos regioninės plėtros fondo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos, skirtos prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės regionų plėtros, taip didinant konkurencinį pranašumą bei siekti, kad regionas taptų patrauklus gyventi, dirbti ir lankytis, pagal 3 prioritetą finansavimas 195 015,01 eurų. Tikslinė grupė – globėjai ir įtėviai, kurie gauna nemokamas specialistų konsultacijas, dalyvauja mokymuose, patirties mainų išvykose bei kt. Veiklos skirtos ir savivaldybių atstovams, kitų sričių specialistams. Projekto pabaigoje bus parengtos metodinės rekomendacijos 3 kalbomis (LT, LV, EN) dėl socialinės paramos paslaugų teikimo, prieinamumo, efektyvumo globėjų, įtėvių šeimoms.

 

„Šiaulių naujienų” inf.