Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VIRŠ 2100 GLOBOS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DALYVAVO MOKYMUOSE

the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplashĮgyvendinant Institucinės globos pertvarkos projektą, kovo-gruodžio mėnesiais vykdomi globos įtaigų darbuotojų mokymai.

Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su asmenimis, turinčiais proto, psichikos negalią, bei jų šeimomis, išklausė mokymus šiomis temomis:

 • Į asmenį orientuota pagalba, siekiant įgalinti klientą ir užtikrinant žmogaus orumą.
 • Asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, poreikių įvertinimas (pagal socialinės globos įstaigose gyvenančių proto ir (ar) psichikos negalią turinčių suaugusių individualių poreikių nustatymo ir individualių planų sudarymo metodikos principus).
 • Kokybiškos socialinės pagalbos planavimas ir teikimas.
 • Bendravimo principai ir bendradarbiavimas su klientu ir jo artimaisiais.
 • Agresijos bei kitų elgesio ir emocijų problemų prevencija, atpažinimas ir valdymas.
 • Krizinių situacijų atpažinimas ir valdymas.
 • Naujosios paslaugų suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms, teikimo metodikos.

Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su likusiais be tėvų globos vaikais (įskaitant kūdikius), patiriančiais riziką vaikais, turinčiais proto ir/ar psichikos negalią vaikams bei jų šeimomis, išklausė mokymus šiomis temomis:

 • Ką turi žinoti darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais bei jų šeimomis;
 • Esamos situacijos ir vaiko poreikių įvertinimo ypatumai (pagal socialinės globos įstaigose gyvenančių vaikų individualių poreikių nustatymo ir individualių planų sudarymo metodikų principus);
 • Kokybiškos socialinės pagalbos planavimas ir teikimas;
 • Vaiko, gyvenančio institucijoje (ir vaikui, kuriam pirmą kartą nustatytas paslaugų bendruomenėje poreikis), parengimas gyventi bendruomenėje, grįžti į šeimą ar keičiant globėją;
 • Krizinių situacijų prevencija, atpažinimas ir valdymas;
 • Agresijos bei kitų elgesio ir emocijų problemų prevencija, atpažinimas ir valdymas;
 • Bendradarbiavimo principai ir jų taikymas, teikiant paslaugas vaikui (holistinis požiūris į vaiką);
 • Naujosios paslaugų vaikams bei jų šeimoms teikimo metodikos;

Iš viso buvo apmokyti 984 globos įstaigų darbuotojai, dirbantys su asmenimis, turinčiais proto, psichikos negalią, bei jų šeimomis ir 1151 darbuotojai, dirbantys su likusiais be tėvų globos vaikais (įskaitant kūdikius), patiriančiais riziką vaikais, turinčiais proto ir/ar psichikos negalią vaikams bei jų šeimomis. Bendras mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 2135.

Mokymuose globos įstaigų darbuotojams labiausiai patiko diskusijos su kolegomis, praktinės užduotys, komandinis darbas grupėse kartu su kolegomis bei tai, kad mokymų metu išgirstą informaciją jie iš karto galėjo išbandyti praktiškai užsiėmimų metu. Mokymų metu dalyviai daug diskutavo apie sudėtingas darbines situacijas ir ieškojo jų sprendimo būdo. Tuo pačiu mokymų dalyviai patys galėjo pasiūlyti bei kartu su kolegomis aptarti jiems rūpimas situacijas.

Mokymų dalyviai pabrėžė, kad ateityje norėtų gilinti žinias specifinėse srityse, tokiose kaip negalia, agresijos valdymas ir kt.

Lektorės pastebėjo, kad yra gana reikšmingi skirtumai atskirose globos įstaigose tokiuose aspektuose kaip pažanga globos namų pertvarkoje, atvirumas naujovėms, administracinio valdymo kokybė, bendra atmosfera tarp darbuotojų. Taip pat jautėsi skirtumas tarp įstaigų, kurios jau teikia bendruomenines paslaugas, ir tų, kurios yra dar tik perėjimo procese, tačiau informacijos keitimasis, dalinimasis gerąja patirtimi, skatino konstruktyvią diskusiją tarp mokymų dalyvių.