Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VAIKŲ GLOBOS NAMAI SKAIČIUOJA PASKUTINES DIENAS

daiga-ellaby-154931-unsplashJau nuo ateinančių metų sausio 1 dienos į Radviliškio vaikų globos namus „Nykštukas“ nuolatinei globai nebegalės būti priimami nauji vaikai, o iki metų pabaigos institucinių globos namų durys turės būti užvertos ir likusiems vaikams, kurie čia pateko anksčiau.

Kaip būsimai pertvarkai pasiruošusi Radviliškio rajono savivaldybė, juk iki lemtingos sausio 1-osios liko vos keletas savaičių? Kas bus daroma su vaikais, kurie iš nesaugios aplinkos bus paimti nuaidėjus Naujųjų metų kurantams?

Pertvarkos tikslas – vaikus sugrąžinti į šeimas

Dar nuo sovietmečio mūsų šalyje užsilikusiuose vaikų globos namuose tėvų globos netekę vaikai augo atskirti nuo visuomenės, kartu gyveno po keliasdešimt ir net šimtas vaikų. Tokioje aplinkoje buvo traumuojama vaiko asmenybės raida, klestėjo patyčios, globotiniai nebuvo suinteresuoti saugoti „valdiško“ turto, nemokėjo patys savarankiškai pasirūpinti buitimi, neturėjo jokio supratimo, kaip gyvena šeimos, todėl dažno gyvenimas vėliau buvo lydimas įvairių traumų, negebėjimo sėkmingai integruotis į visuomenę.

Lemiamą postūmį įgyvendinant institucinių vaikų globos namų pertvarką padarė 2017 metų gegužės mėnesį ministro įsakymu patvirtinti globos normų pakeitimai, kuriuose numatyta, jog nuo 2019 metų sausio mėnesio vaikų globos namuose negali gyventi daugiau kaip 30 vaikų. Nuo 2020 metų sausio 1 dienos likusiems be tėvų globos vaikams ilgalaikė socialinė globa nebegalės būti pradedama naujai teikti socialinės globos namuose, o nuo 2020 metų gruodžio 31 dienos „valdiškuose“ globos namuose iš viso turės nelikti globotinių.

Institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė sako, kad pagrindinis pertvarkos tikslas – tėvų globos netekusius vaikus sugrąžinti į šeimas. „Jeigu vaikui nėra galimybių grįžti į biologinę šeimą, tada visos pastangos dedamos tam, kad jis galėtų gyventi įtėvių ar globėjų šeimoje, nes šeimos modelis iš visų globos formų yra palankiausia forma vaiko asmenybės vystymuisi. Jeigu nepavyksta surasti globėjų, vaikai apgyvendinami bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kuriuose gali augti ne daugiau kaip 8 vaikai“, sako specialistė.

Tirpsta globos namuose augančių vaikų gretos

Radviliškio rajone vaikų globos namų pertvarka šiek tiek atsilieka nuo grafiko. Netrukus po to, kai buvo paskelbta apie planus po kelerių metų uždaryti vaikų globos namus, savo pareigas paliko Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“ vadovas, kuris nevengė kritikos būsimai reformai. Tačiau nors ir iš lėto, pertvarka įgauna pagreitį ir mūsų rajone.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys pateikia skaičius, kurie rodo, kaip tirpsta globos namuose augančių vaikų gretos: „Prieš pusantrų metų vaikų globos namuose „Nykštukas“ augo 65 globotiniai, o šiai dienai yra likę 35 vaikai. Dauguma šių vaikų dabar auga šeimose, nes vien per šiuos metus rajone buvo įsteigtos trys naujos šeimynos, kuriose gyvena po penkis vaikus, o dar viena šeimyna yra steigiama, todėl tikimės, kad greitai globos namuose dar labiau sumažės augančių vaikų skaičius“, – sako skyriaus vedėjas.

Jis tikisi, kad nuo ateinančių metų sausio 1-osios globos namuose gyvens ne daugiau kaip 30 globotinių. Be to, vaikų globos namuose yra keletas vaikų, kurie po pusmečio sulauks pilnametystės ir pradės savarankišką gyvenimą.

Globėjų mokymai trunka 7 savaites

Kad mūsų rajone kuo mažiau vaikų patektų į globos įstaigą, o augtų šeimose, didelį darbą atlieka Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, kuris nuo 2016 metų balandžio mėnesio pradėjo teikti paslaugas globėjams ir įtėviams bei organizuoti specialius mokymus jiems paruošti.

Nuo 2018 metų sausio mėnesio Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre atsirado Globos centro padalinys, kurio tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems ir globojamiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams ar įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichologinė, teisinė ir kita pagalba.

„Globos centre dirba du tarnybos atestuoti darbuotojai, 5 globos koordinatoriai, 2 psichologai, yra vaikų dienos centras, kurį lanko globojami vaikai. Globos centras organizuoja pagrindinius mokymus visiems, norintiems tapti globėjais. Mokymai trunka 7 savaites ir dar dvi savaites rengiamos išvados apie šeimų pasirengimą. Specializuoti mokymai skirti visiems, kurie nori teikti paslaugas ar dirbti“, – sako Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė.

Globos centras visada pasiruošęs padėti šeimoms

Be to, globos centro padalinyje organizuojami ir artimųjų giminaičių mokymai, tęstiniai mokymai, skirti žinių pagilinimui, savipagalbos užsiėmimai, kuriuose šeimos atranda pagalbos priemones ir sprendimo būdus, kaip susitvarkyti su kylančiomis problemomis.

„Globėjai žino, kad susidūrę su sunkumais visada gali kreiptis į savo globos koordinatorių. Jei žmogus prašo ir kreipiasi, vadinasi, jis yra tikrai geras globėjas ir jam nuoširdžiai rūpi tas problemas įveikti ir išspręsti. Visada stengiamės skatinti drąsiai kreiptis, nes globos centro tikslas ir yra padėti šeimoms, jas pastiprinti, palaikyti, pamotyvuoti, išklausyti, patarti, padėti atrasti sprendimus ir įveikti problemas“, – sako direktorė R. P. Vilimaitė.

Pagalbos gali sulaukti ne tik svetimus vaikus globojančios šeimos, bet ir savo vaikus auginantys tėvai. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre yra įsikūrę Radviliškio rajono bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms. Smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams teikiama psichosocialinė pagalba, padedama ugdyti šeimos įgūdžius, organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, o kol tėvai dalyvauja mokymuose, jų 3-6 metų vaikai yra nemokamai prižiūrimi. Tai viena iš prevencinių priemonių, kai laiku suteikus šeimoms intensyvią kompleksinę pagalbą, ateityje vaiko galimai nereikės paimti iš šeimos ir jis galės augti su biologiniais tėvais.

Globėjų skaičius rajone sparčiai auga

Pasak direktorės R. P. Vilimaitės, globėjai dažnai baiminasi, ar jiems pavyks svetimus vaikus mylėti kaip savo, ar užteks kantrybės, ar gebės susitvarkyti su kylančiais sunkumais. „Mūsų rengiamų mokymų tikslas ir yra ne tik supažindinti su tuo, kas gali laukti ar su kuo gali tekti susidurti, bet ir leisti šeimoms pasimatuoti globėjų ir įtėvių vaidmenis, pasitikrinti save, kad jie galėtų priimti tvirtus sprendimus ir visas baimes ar abejones nuvyti į šalį. Žmogus visada bijo, kol dar kažko nėra patyręs ar išbandęs. Ir tai yra natūralu. Kai vaikai apsigyvena šeimose, adaptuojasi, pripranta, pasijunta saugūs ir pradeda pasitikėti globėjais. Aišku, sunkumų neišvengsi, mes visi su jais susiduriame, reikia tik tikėti, pasitikėti, turėti kantrybės, negailėti laiko, pastangų, meilės ir viskas bus gerai“, – kalba direktorė.

Akivaizdu, jog gyventojai vis palankiau žiūri į globėjus ir jų sunkų darbą, todėl rajone auga globėjų skaičius. 2016 metais buvo parengtos 5 globėjų šeimos, 2017 metais – 9 globėjų šeimos, 2018 metais – 19 globėjų šeimų, o šiemet – 17 globėjų šeimų, o dar 6 šeimos ką tik baigė mokymus.

Darbą pradėjo dvi naujos budinčios globotojos

P. Vilimaitės žodžiais, šiuo metu Radviliškio rajone iš viso yra 108 globėjai, iš jų vaikus globoja 53 artimieji giminaičiai. Šeimose globojama 170 vaikų. Laikinojoje globoje yra 34 vaikai, nuolatinėje – 136 vaikai. Rajone yra 4 šeimynos, kuriose globojamas 21 vaikas.

Radviliškio rajono savivaldybė labai skatina ir padeda globėjams bei šeimynoms įsikurti. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjo D. Brazio, globėjams, kurie nuolatinei globai paima tris ir daugiau vaikų, skiriama vienkartinė 3 tūkstančių eurų išmoka įsikurti, o šeimynos steigėjams skiriama 5 tūkstančių eurų vienkartinė įsikūrimo išmoka.

Kurį laiką Radviliškio rajonas buvo likęs be budinčių globotojų, nes anksčiau šį darbą atlikusios moterys šiemet įsteigė šeimynas ir tapo nuolatinėmis globėjomis. Teko skubiai ieškoti naujų budinčių globotojų, nes nuo kitų metų sausio 1-osios be jų išsiversti bus neįmanoma. Nuo gruodžio 3 dienos darbą pradėjo dvi naujos budinčios globotojos, pas kurias vaikai pateks tiesiai iš sunkumų patiriančių šeimų ir gyvens tol, kol galės grįžti į savo šeimas arba teismo keliu jiems bus skirta nuolatinė globa.

„Nesvarbu, koks motyvas paskatina tapti globėjais – nori save realizuoti, myli vaikus, turi tam galimybes ir nori tuo, ką sukūrė, pasidalinti, neturi savo vaikučių, bet nori auginti kitus kaip savo – ar vedini kitų tikslų, žmonės atlieka kilnią ir prasmingą misiją. Mes visi turime būti jiems dėkingi už tai, kad jie myli, rūpinasi, guodžia, išklauso, suteikia saugumą, nuspalvina vaikų gyvenimus gražiausiomis spalvomis, moko vaikus džiaugtis, šypsotis, tikėti ir pasitikėti savimi“, – kalba direktorė.

 

„Radviliškio naujienų” inf.