Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PALYDIMOJI GLOBA – MOTYVACIJA JAUNUOLIAMS KURTI SAVARANKIŠKĄ GYVENIMĄ

rosie-fraser-rTwhmFSoXC8-unsplashDažnam jaunuoliui, trykštančiam maksimalizmu ir pasitikėjimu, lengviau atsiveria visos galimybės pradėti savarankišką gyvenimą, kai jaučia tvirtą savo šeimos užnugarį. Bet nesusimąstome, ką patiria tie jauni žmonės, kurie, gyvenę vaikų globos namuose ar socialinę riziką patiriančiose šeimose ir sulaukę pilnametystės, patys pradeda kurti savarankišką, deja, bauginantį gyvenimo etapą, – juk šalia nėra nei tėvų, nei vaikų globos namų darbuotojų.

„Šie jaunuoliai dažnai stokoja savarankiškumo įgūdžių, taip pat socialinių, vertybinių bei profesinio orientavimosi įgūdžių. Jie nėra pakankamai pasirengę savarankiškam gyvenimui, ir tai tampa jų socialinės atskirties priežastimi. Todėl palydėjimo, palaikymo procesas šiame jaunuolių gyvenimo etape yra labai svarbus“,- akcentuoja institucinės globos pertvarkos vaiko ir šeimos gerovės ekspertė Jūratė Dagienė.

Siekiant, jog šie jaunuoliai neišeitų į visišką nežinią, teikiama palydimosios globos paslauga, kurios tikslas – padėti įgyti asmeninių, socialinių, profesinių įgūdžių, mažinti socialinę atskirtį, o taip pat pagal galimybes sudaryti sąlygas įgyti tinkamą išsilavinimą, kuris padėtų įsitvirtinti darbo rinkoje.

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ palydimosios globos paslaugas 7 apskrityse – Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Utenos, Tauragės, Telšių – pradėjo teikti šių metų vasario mėnesį. Paslaugų trukmė — vieneri metai.

Pasak UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ direktorės Kristinos Jurjonės, šiandien Telšių apskrityje palydimosios globos paslauga teikiama 19 jaunuolių, kuri skirta 17-24 metų asmenims, paliekantiems globos namus, rūpintojus ar socialinę riziką patiriančias šeimas. Svarbu paminėti, kad nemaža dalimi prie jaunuolių integracijos į visuomenę, savarankiškumo užtkrinimo prisideda su kiekvienu iš jų individualiai dirbantis palydimosios globos atvejo vadybininkas, t. y. darbuotojas, kuris koordinuoja palydimosios globos atvejo vadybos procesą.

Iš 19 Telšių apskrities jaunuolių, kuriems teikiama palydimosios globos paslauga, projekto vadovė išskyrė merginą, kuri projekto metu padarė nemažą pažangą asmeniniame gyvenime. Gerdos (vardas pakeistas)
pastangas kabintis į gyvenimą galima vadinti sėkmės istorija, nes mergina sugebėjo atsitiesti po, rodos, niekada nesibaigiančios nesėkmių virtinės. Apie jos sudėtingus likimo vingius savo pastebėjimais ir įžvalgomis pasidalino palydimosios globos atvejo vadybininkė Telšių apskrityje Akvilė Bukinienė.

Skleidžianti pozityvumą neformaliojo ugdymo pedagogė sukaupė nemažą patirtį, dirbdama vaikų globos namuose, pelnė ten gyvenančių globotinių pasitikėjimą, todėl jai buvo pasiūlytos palydimosios globos atvejo vadybininkės pareigos. Kalbėdama apie Gerdą, A.Bukinienė ją apibūdino kaip psichologiškai palaužtą asmenybę, kurią iš pradžių buvo sunku prikalbinti dalyvauti šiame projekte, nes mergina buvo viskuo nusivylusi, niekuo nepasitikėjo. Laimei, po intensyvių įkalbinėjimų, – sutiko.

Gerdos situacija buvo nepavydėtina – palikus vaikų globos namus ir neturint nuolatinės gyvenamosios vietos, teko gyventi su smurtaujančiu draugu, nes pas piktnaudžiaujančius alkoholiu tėvus sugrįžti nenorėjo. Negana to, merginos pečius slėgė skolos, o ir įsitvirti darbo rinkoje dėl išsilavinimo stokos bei nepasitikėjimo savimi buvo beveik neįmanoma. Buvusi vaikų namų globotinė niekur nesimokė, niekur nedirbo ir nebuvo registruota Darbo biržoje, todėl susikaupė nemaža PSD skola. Pirmas žingsnis buvo užsiregistruoti Darbo biržoje, vėliau sekė pokalbis su antstoliu, siekiant, kad susikaupęs įsiskolinimas būtų išskaidytas į mažesnes įmokų dalis. Merginai buvo surastas ir išnuomotas butas bei pirmaisiais mėnesiais teikiama materialinė pagalba: maistas, drabužiai, baldai, patalynė. Pasak palydimosios globos atvejo vadybininkės, buvo duotas pradinis stimulas pradėti savarankišką gyvenimą.

Šiame projekte atrinkti dalyviai negali nedirbti ar nesimokyti, todėl Gerdos atveju pagrindinis tikslas buvo dirbti ir neprarasti noro tai tęsti. Motyvuota savo palydimosios globos atvejo vadybininkės, ji sėkmingai susirado darbą ir dirba iki šiol. A.Bukinienė pasidžiaugė, jog mergina šiuo metu yra likvidavusi visą įsiskolinimą, pati perkasi maistą, drabužius, susimoka mokesčius.

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ direktorė K.Jurjonė paantrino sakydama, jog, teikiant palydimosios globos paslaugas, į kurias įeina konsultacijos, psichosocialinės paslaugos ir kita pagalba, reikalinga merginai, pastebėti teigiami pokyčiai. Dalyvė Gerda prie projekto prisidėjo vasario mėnesį, nors pats projektas dar nepriartėjo prie pabaigos, bet jos pasiekimai, kuriant savarankišką gyvenimą, džiuginantys.

„Norint, kad jaunuolis išmoktų būtinų įgūdžių, padėsančių jam tvarkytis su kasdienėmis gyvenimo užduotimis, labai svarbus individualių poreikių, jo socialinės aplinkos ir galimų pagalbos šaltinių įvertinimas, savarankiško gyvenimo plano sudarymas, plano įgyvendinimas, koordinuojant bei kontroliuojant teikiamas paslaugas, psichologinės pagalbos teikimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir, žinoma, jaunuolio palaikymas bei situacijos pokyčio stebėjimas,“- dėstė projekto vadovė. Su išvardytais aspektais sutiko ir palydimosios globos atvejo vadybininkė A.Bukinienė. Anot jos, projekto metu jaunuoliams skiriami kalendoriai su išdėliotais laiškais, padrąsinančiomis žinutėmis. Tame asmeniniame kalendoriuje taip pat nurodyta data, kada jie turės išeiti į savarankišką gyvenimą, patys viskuo rūpintis, todėl labai svarbu sudaryti tokį gyvenimo planą, jog jauni žmonės pagalvotų, kokioje srityje jie galėtų patobulėti, išmoktų laiko planavimo įgūdžių ir, be abejo, valdyti finansus — kiek ir kur išleis savo pajamas.

Anot A.Bukinienės, su jaunuoliais ne tik susitinkama ar kitaip bendraujama, taip pat kartu su jais einama į banką, Socialinės paramos skyrių, Darbo biržą, Sodrą. Be viso to, sudaromas sąlygos pagal galimybes ir poreikį mokytis (perkamas kompiuteris mokymosi reikmėms), ligos atveju, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, padedama nusipirkti vaistų, vitaminų, maisto papildų. Kaip pavyzdį pašnekovė paminėjo mergaitę, kuriai buvo nupirkti akinukai bei vitaminai organizmui stiprinti. Taip pat akcentuota šeimos reikšmė, t. y., esant galimybei, plėtoti ir stiprinti stabilius jaunuolio bei biologinės šeimos ryšius, ryšius su kitais artimaisiais. Puikus to įrodymas būtų viena iš projekto dalyvių — vieniša jauna mama, auginantį vaikelį, kuriai psichologiškai sustiprėti padėjo ne tik projekto parama, bet ir bendravimas su seserimi.

Projekto vadovė K.Jurjonė taip pat pasidžiaugė, kad iš UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ koordinuotų jaunuolių septyniose apskrityse, kurie jau gyvena savarankiškai, apie 70 procentų padarė nemažą pažangą asmeniniame gyvenime, finansų valdyme, socialiniame gyvenime, pasistiebė vienoje ar kitoje srityje. Pasak direktorės, palydimoji globa yra stiprus trumpalaikis impulsas, kuris gali įkvėpti motyvacijos, pasitikėjimo savimi, kad jauni žmonės ir toliau stengtųsi tapti visaverčiais visuomenės nariais.

„Kalvotoji Žemaitija” inf.