Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Globos pertvarkai atrinktų įstaigų vadovai supažindinami su darbuotojų vertinimo metodika

metodika11Šiandien, rugsėjo 29  d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje prasidėjo dvi dienas truksiantis 26 įstaigų, atrinktų Globos pertvarkai, vadovams, šių įstaigų steigėjų – miestų ir rajonų savivaldybių – atstovams bei regionų  globos pertvarkos projekto ekspertams skirtas susitikimas-seminaras.

Susitikimo metu  bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ (EKT) ekspertai  pristatė šiose globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodiką, vertinimo tikslą, procesą ir siektiną rezultatą.

„Viena iš didžiausių šio projekto veiklų skirta globos įstaigos darbuotojų kompetencijų vertinimui. Ir pirmasis žingsnis – tai susitikimai su įstaigų vadovais, vertinimo tikslų, aiškių siekių ir laukiamų rezultatų pristatymas bei išaiškinimas “, – įžanginėje kalboje sake bendrovės EKT atstovė, darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo projekto vadovė Jūratė Griciūtė.
Ekspertė papasakojo, kaip vyks vertinimas, ko iš šio vertinimo gali tikėtis darbuotojai. Pasak jos, metodika turėtų padėti darbuotojams susipažinti su pertvarkos įgyvendinimo procesais, geriau juos įsisavinti ir kaupti trūkstamas žinias.

„Metodika sukurta tokiais principais, kad būtų patikrintos turimos darbuotojų kompetencijos ir įvertinta motyvacija dalyvauti pertvarkos procesuose“, – teigė J. Griciūtė.

Taip pat vyriausioji konsultantė-lektorė nurodė pagrindinius metodikos konstravimo principus:  psichofiziologinį (optimali vertinimo trukmė, siekiant, kad vertinamo asmens nuovargis neturėtų įtakos atsakymams), lygiateisiškumo (vienodų sąlygų sukūrimas), objektyvumo (vertinimo šališkumo mažinimas), geranoriškumo (saugios aplinkos sukūrimas, siekiant nesukelti darbuotojui nerimo ir baimės jausmo, taip pat vertinimo rezultatų konfidencialumas) ir pagarbos asmens orumui (galimybė sužinoti vertinimo rezultatus, gauti jų paaiškinimus ir pan.).
Pasak ekspertų, iš pradžių darbuotojai, užpildydami klausimyną, turės įsivertinti patys save, paskui juos, remdamasis stebėjimais, vertins tiesioginis darbo vadovas. Vertinimas baigsis pokalbiu (interviu) su darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo ekspertais.