Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Institucinės globos pertvarka vyksta sklandžiai

Comp-333_thumb1[1]Lietuvoje įgyvendinamos Institucinės globos pertvarkos pirmame etape kuriamas tvirtas pamatas socialinės globos įstaigų pokyčiams, kurie, kaip tikimasi, iš esmės pagerins likusių be tėvų globos vaikų ir asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, padėtį. Šio etapo projektą įgyvendinantys nacionaliniai ir regioniniai ekspertai laipsniškai įgyvendina suplanuotus pertvarkos uždavinius, organizuodami projekto plane numatytas veiklas bei siekdami konkrečių tikslų.

Kadangi pertvarkoma sritis labai jautri, pirma vyksta parengiamieji darbai, septyniolika projekto ekspertų rengia susitikimus savivaldybėse, globos namuose, bendrauja su socialiniais darbuotojais,  kuria metodines priemones ir teikia konsultacijas. Taip pat rengiami bei prižiūrimi socialinių paslaugų pirkimai.

„Per projekto ekspertų ir bendruomenių atstovų susitikimus gauta informacija „iš lūpų į lūpas“ labai naudinga, rengiantis pertvarkos vykdymui“, – pabrėžia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Alina Jakavonienė. Pasak jos, įgyvendinant Institucinės globos pertvarkos pirmojo etapo projektą, pastebima, kaip svarbu kuo plačiau nuolat skleisti informaciją apie šios pertvarkos procesus, ir tuo pačiu kuo daugiau sužinoti, ką apie institucinės globos pokyčius mano šalies gyventojai.

Įgyvendinant pertvarką itin didelis dėmesys skiriamas individualių poreikių patenkinimui. Dėl to pagal parengtas metodikas artimiausiu metu bus vertinami visų pertvarkomų socialinės globos įstaigų gyventojų individualūs poreikiai bei sudaromi individualūs planai, bus vertinama globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacija bei kompetencija. Darbuotojams organizuojami ir perkvalifikavimo mokymai, kad jie galėtų pasiruošti darbui teikiant paslaugas bendruomenėje.

Taip pat jau parengti globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai darbui su ketinančiais globoti artimaisiais giminaičiais.

Tam, kad pokyčiai vyktų sklandžiai, sukurtas pertvarkos klasteris. Jis startavo balandį vykusioje konferencijoje, kurios metu pristatytos klasterio priemonės, bendruomeninės paslaugos, o dešimtyje Lietuvos regionų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių bei Tauragės – ir dabar reguliariai vyksta klasterio apskritojo stalo diskusijos.

Netrukus bus išbandoma nemažai naujų paslaugų, siekiant jas vėliau atitinkamai reglamentuoti. Viena jų – palydimosios globos paslauga. Jaunuoliai, augantys institucijose ir socialinės rizikos šeimose, rengiami savarankiškam gyvenimui, suteikiant jiems daugiau laisvių, tuo pačiu siejant jas su didesne atsakomybe. Numatyta, kad vaikai iki pilnametystės gyvens šeimos modelio bendruomeniniuose globos namuose.

Rengiamasi teikti kompleksinę pagalbą besilaukiančioms ir vienišoms moterims su vaikais iki trejų metų amžiaus, o asmenys, turintys proto ir (ar)  psichikos negalią,  gaus apsaugoto būsto paslaugas. Dar viena paslauga – „laikino atokvėpio“ paslauga vaiko ar suaugusiojo, turinčio negalią, šeimai ar globėjams (rūpintojams). Tėvai, kurių vaikams negalia nustatyta pirmą kartą, gaus naują – atvejo vadybos – paslaugą.

Netolimoje ateityje numatyta išbandyti ir daugiau paslaugų, tarp jų ir socialinių globėjų, asmeninio asistento ir kitos paslaugos. Visa tai planuojama antrame pertvarkos etape, kuriam šiuo metu kruopščiai rengiamasi.

Nelaukiant, kol įsibėgės pertvarka, šiuo metu jau reorganizuoti ketveri vaikų globos namai: Marijampolės vaikų globos namai „Putinas“, Pabradės vaikų globos namai, Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai ir Skalvijos vaikų globos namai.

Įgyvendinant projektą nemažai dėmesio skiriama jo viešinimui, nes būtent išsamios informacijos apie globą ir įvaikinimą teikimas visuomenei, jos požiūrio į be tėvų globos likusius vaikus ir asmenis, turinčius negalią, keitimas yra vieni iš svarbių pertvarkos uždavinių. Sukurta specializuota interneto svetainė www.pertvarka.lt, per Lietuvos miestus keliavo socialinė-informacinė akcija „Globa. Šeima. Bendruomenė.“.

Projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ įgyvendina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas, kaip pasirengimas pertvarkos vykdymui, truks iki 2018 metų balandžio mėn. Vėliau, iki 2020 metų, bus vykdoma paslaugų infrastruktūros plėtra ir teikiamos naujų formų paslaugos tikslinėms grupėms.

Projekto įgyvendinimui skirta apie pusseptinto milijono eurų. Ši suma – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Papildomą informaciją teikia projekto ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Pertvarkos viešinimo ir komunikacijos ekspertė Daiva Savickienė tel.  8 683 71 482, el. p. daiva.savickiene@pertvarka.lt.