Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Visagino socialinės globos namuose – apie naujas paslaugas, jų teikimą ir kvalifikuotų darbuotojų poreikį

visaginas3Utenos regiono projekto ekspertas Gytis Baltrūnas surengė keletą susitikimų su dalyvaujančios pertvarkoje įstaigos – Visagino socialinės globos namų –  bendruomenės atstovais. Susitikimuose dalyvavusiems globos namų vadovams, socialiniams darbuotojams, slaugytojoms, socialinių darbuotojų padėjėjams bei  globos įstaigos gyventojams pristatyta institucinės globos pertvarka, idėja, tikslas, uždaviniai, eiga ir  numatomi rezultatai.

Globos įstaigos vadovams pasiūlyta, kad  jau dabar globos namuose galėtų būti pradėtos teikti alternatyvios institucinei globai paslaugos. Pasak G. Baltrūno, tada būtų galima realiau įvertinti reikiamų paslaugų kaštus ir apimtį, be to, atsirastų tokių paslaugų teikimo patirtis. Taip pat, eksperto nuomone, teikiamos naujos paslaugos suteiktų galimybę globos įstaigos gyventojams pajusti kitokią gyvenimo kokybę, kada turintis negalią asmuo pats priimtų su juo susijusius sprendimus.

Su Visagino socialinės globos namų vadovybe aptartos galimybės nuomotis bendrabučio tipo butus ir juose teikti apsaugoto būsto ar savarankiško gyvenimo namų paslaugą. Globos įstaigos gyventojus domino, kas gyvenant už įstaigos ribų gamins jiems valgį,  plaus grindis, dirbs kitus darbus, kuriuos globos namuose  įprastai atlieka įstaigos personalas. Nuogąstaujantiems paaiškinta, kad asmenims, kurie pajėgūs atlikti namų ruošos darbus, reikės tvarkytis patiems, o jeigu tokiems darbams stokojama žinių ar įgūdžių, jiems pagelbės socialiniai darbuotojai.

Ekspertas užtikrino globos įstaigos personalą, kad reorganizuotoje įstaigoje, kuriant savivaldybėje bendruomeninių paslaugų sistemą, paslaugas teikiančių darbuotojų reikės dar daugiau nei šiuo metu jų dirba globos įstaigoje. Tad visi norintys galės rasti panašaus pobūdžio darbą. Anot G. Baltrūno, įgyvendinant projektą, itin didelis dėmesys skiriamas darbuotojams – stokojantiesiems žinių bus organizuojami specialūs mokymai. Susitikime kiekvienas Visagino socialinės globos namų darbuotojas pristatė savo patirtį, išsakė su institucinės globos pertvarka susijusius lūkesčius. Žaidimo forma parengtas prisistatymas atskleidė,  kad įstaigos personalas turi daug įvairiapusės patirties, įgūdžių ir žinių, kurios labai pravers vykdant pertvarką.  Darbuotojai nusprendė dažniau susitikinėti, daugiau kalbėtis, diskutuoti apie pertvarką, kad būtų aiškesnė jos eiga, rasti atsakymai į iškilusius klausimus bei išsiaiškinti neaiškumai.