Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Į pagalbą žmonėms su negalia: startuoja asmeninių asistentų mokymai

mokymaiRugsėjį startuoja mokymai, didinsiantys asmeninių asistentų profesinę kompetenciją.  Mokymai tema „Asmeninio asistento darbo ypatumai teikiant paslaugas asmenims, turintiems negalią bei jų šeimoms“ bus vykdomi visuose Lietuvos regionuose.

Mokymai skirti valstybės ir savivaldybių biudžetinių bei viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, teikiantiems socialines paslaugas negalią turintiems žmonėms bei jų šeimoms. Iš viso mokymuose, numatoma, dalyvaus apie 200 specialistų.

Mokymų dalyviams siekiama suteikti reikalingų žinių bei padėti tobulinti įgūdžius, reikalingus teikti kokybiškas asmeninio asistento paslaugas, sudaryti socioedukacines galimybes įsisavinti žinias, plėtoti supratimą, ugdyti gebėjimus teikti asmeninio asistento paslaugą žmonėms, turintiems negalią bei jų šeimoms, atsižvelgiant į individualius kliento poreikius.

Asmeninio asistento paslauga – tai namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai žmogui teikiama pagalba, padedanti įgalinti jį būti savarankišką ir užtikrinanti svarbiausias žmogaus gyvybinės veiklos funkcijas (tokias kaip asmens higiena, mityba, judumas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). Kokybiškos asmeninio asistento paslaugos teikimas yra viena iš sąlygų žmonių su negalia savarankiškumui, lygiateisiškumui ir oriam gyvenimui užtikrinti.

Mokymų metu dalyviai gilins žinias apie  negalios specifiką ir negalios etiką, asmeninio asistento paslaugos teikimo specifiką, atsižvelgiant į kliento negalią (pvz. regos, klausos, intelekto, psichikos, fizinė ir kt.), apimant darbo planavimą, pagalbos klientui teikimą bei teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimą, bendravimą su negalią turinčiu žmogumi ir jo šeima, kliento įgalinimą, asmeninio asistento atsakomybes, etiką, teises ir pareigas bei kt.

Mokymus vykdys VšĮ „Baltic Sea Region Business And Innovation Center“, ves lektorės Aistė Diržytė (Vilniaus universitetas), Akvilė Virbalienė ir Aurelija Žebrauskaitė (Klaipėdos valstybinė kolegija).

Dalyvių registracija vykdoma tel. 860287102, el. p. mokymai@bric.lt.

Mokymų trukmė – 24 ak. val. Jie skaidomi į dvi dalis. Pirmos mokymų dalies (16 ak. val.) metu mokymų dalyviams bus suformuluota praktinė užduotis, kurią jie atliks savarankiškai pirmajai mokymų daliai pasibaigus. Antroje mokymų dalyje (8 ak. val.) bus skirta laiko dalyvių refleksijai bei diskusijai apie atliktą užduotį.

Preliminarus mokymų grafikas:

Nr. Mokymų data Mokymų vieta Grupės nr. Lektorius
1 2018 09 11-12; 2018 09 27 Kaunas 001 Aistė Diržytė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė
2 2018 09 13-14; 2018 09 28 Šiauliai 002 Aistė Diržytė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė
3 2018 09 18-19; 2018 10 11 Marijampolė 003 Aistė Diržytė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė
4 2018 09 25-26; 2018 10 12 Alytus 004 Aistė Diržytė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė
5 2018 10 02-03; 2018 10 18 Panevėžys 005 Aistė Diržytė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė
6 2018 10 04-05; 2018 10 19 Vilnius 006 Aistė Diržytė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė
7 2018 10 09-10; 2018 10 25 Utena 007 Aistė Diržytė, socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė
8

2018 10 01-02; 2018 10 22

 

Klaipėda 008 Akvilė Virbalienė, socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos valstybinės kolegijos docentė
9 2018 09 24-25 2018 10 12 Tauragė 009 Aurelija Žebrauskaitė, Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė
10 2018 10 25-26; 2018 11 09 Telšiai 010 Akvilė Virbalienė, socialinių mokslų daktarė, Klaipėdos valstybinės kolegijos docentė

Kviečiame dalyvauti!